ALPGRIDS

SPODBUJANJE RABE OBNOVLJIVIH VIROV ENERGIJE IN VZPOSTAVITEV MIKROOMREŽIJ V ALPSKEM PROSTORU

Projekt ALPGRIDS, ki prinaša nove izzive in priložnosti dvanajstim projektnim partnerjem, se je pričel v mesecu oktobru 2019 in je sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru programa Interreg Alpine Space.

ALPGRIDS (Increasing RES uptake through Microgrids in the Alps) je mednarodni projekt in v njem sodeluje 12 partnerjev iz 5 držav (Francije, Avstrije, Nemčije, Italije in Slovenije). Vodilni partner je francoska agencija Auvergne Rhone Alpes Energy Environment (AURA-EE). Slovenska partnerja v projektu sta Energetska agencija za Podravje in Občina Selnica ob Dravi.

Projektno izhodišče: Za območje alpskega prostora je značilno veliko majhnih električnih omrežij, ki so pogosto slabo povezana z državnimi elektro omrežji. Posledično so ta območja ob naravnih nesrečah pogosto izpostavljena izpadom električne energije. Projekt izhaja iz danosti alpskega območja, ki nudi veliko možnosti izrabe obnovljivih virov, kot so sončna in hidroenergija ter biomasa. K tem danostim je potrebno primerno organizirati družbo in vzpostaviti grozde na področju zelenih tehnologij, lokalnih proizvajalcev in distributerjev električne energije ter končnih porabnikov. Prebivalstvo v alpskem prostoru se zaveda svoje ranljivosti, zato želi aktivno vlogo v delovanju energetskih sistemov preko vzpostavljanja energetskih in drugih organiziranih oblik skupnosti. 

Izziva projekta sta :

  • vzpostaviti in preučiti delovanje mikroomrežij z vidika potreb po zagotovitvi bolj prožnega sistema proizvodnje in rabe električne energije in
  • izkoriščanje polnega potencial OVE.

 

Mikroomrežje: je majhno električno omrežje, ki lahko deluje samostojno ali pa je priključeno na državno elektro omrežje. Vključuje več energetskih deležnikov pri proizvodnji in porabi energije. To je lahko ena ali več sončnih elektrarn povezanih z enim ali več uporabniki, ki imajo zagotovljeno lastno električno energijo, ko je le-ta na voljo. Lahko so povezani z nacionalnim elektro-omrežjem, ki jim zagotavlja energijo, ko lastni viri ne zadostujejo, lahko pa delujejo samo z lastnim virom. Kadar mikroomrežje nima povezave z nacionalnim omrežjem, mora imeti možnosti za skladiščenje energije in dovolj kapacitet za zagon omrežja.

 

Glavni cilj projekta ALPGRIDS je povečati delež obnovljivih virov energije (OVE) z vzpostavitvijo mikroomrežij v Alpah.

 

Ostali cilji projekta so:

  • ustvariti spodbujevalno okolje kot predpogoj za razvoj mikroomrežij;
  • obravnava regulativnih vprašanj (omrežni predpisi, varnost podatkov, pravice potrošnikov, …) in
  • obravnava organizacijsko – poslovnih modelov delovanja mikroomrežij (izvedljivost, organizacijska struktura). 

Za dosego ciljev se bo projekt izvajal na 7 pilotnih mestih v 5 državah z namenom dosega treh ključnih rezultatov:

  • razvoj alpskega modela mikroomrežja za energetske skupnosti;
  • priprava smernic za delovanje na nacionalnem, regionalnem in lokalnem nivoju in za izboljšanje njihovih energetsko podnebnih načrtov;
  • izmenjava izkušenj na področju vzpostavitve in delovanja mikroomrežij s partnerji in organizacijami izven konzorcija projekta ALPGRIDS.

V okviru projekta se bodo organizirale delavnice, poletna šola in dvostranske izmenjave, v katere bodo vključeni lokalni deležniki na področju energije in oblikovalci politik.

 

Aktivnosti, ki jih Energap izvaja v okviru projekta in promocijski material:

Osnovne informacije

Akronim projekta: ALPGRIDS

Program: Interreg Alpine Space

Trajanje projekta: oktober 2019 – junij 2022

Vloga ENERGAP: projektni partner in vodja paketa za komunikacijo

Proračun projekta: 1.881.778 EUR (sofinanciranje s strani ERDF: 1.599.511 EUR)

Spletna stran projekta: https://www.alpine-space.org/projects/alpgrids/en/home

LinkedIN: https://www.linkedin.com/groups/8910047/

Kontakt: info@energap.siPovezane novice in objave
#
30. avg. 2022 09:53
Kako varna je moja oskrba z energijo in kaj narediti, če je ogrožena.
#
30. avg. 2022 09:38
V priročniku so zbrane informacije o mikro omrežjih in energetskih skupnostih preko opisa 7 pilotnih projektov, ki so jih izvajali partnerji projekta ALPGRIDS in rezultati transnacionalnih izmenjav.
#
8. apr. 2022 12:53
Energetska agencija za Podravje se je v mesecu marcu 2022 preimenovala v Energetsko podnebno agencijo za Podravje (ENERGAP).
#
17. feb. 2022 09:27
V petek, 8. aprila 2022 vas Energetska agencija za Podravje v sodelovanju z ostalimi projektnimi partnerji projekta ALPGRIDS, Interreg Alpine Space programa vabi na zaključno konferenco na temo…
#
17. feb. 2022 09:00
Vabimo vas, da si ogledate kratek video, ki je nastal v okviru projekta ALPGRIDS in izveste več o mikro omrežjih na enostaven način.
#
7. dec. 2021 11:04
Vabimo vas, da se nam pridružite in postanete eden izmed udeležencev projekta PROSPECT+ v vlogi mentorja oziroma strokovnjaka, ki bo svoje znanje, izkušnje in primere dobrih praks iz področij ukrepov…
#
21. jun. 2021 10:46
Predstavitev korakov, ki so potrebni za izgradnjo sončne elektrarne za samooskrbo z električno energijo
#
5. nov. 2020 10:28
SunContract tržnica je na trgu že 2 leti, a zaradi njene osnovne funkcionalnosti, ki omogoča neposredno povezovanja odjemalcev in proizvajalcev elektrike, še vedno predstavlja novost v načinu…
#
13. okt. 2020 12:47
Energetski zakon opredeljuje zahtevo, da morajo biti vse nove stavbe, zgrajene po 31. decembru 2020, ki za svoje delovanje porabijo energijo za ogrevanje in/ali hlajenje, zgrajene kot skoraj…
#
28. sep. 2020 12:40
Za merjenje porabe vsakega od energentov so v množični uporabi še vedno elektromehanski števci, ki jih danes vse bolj nadomeščajo pametni električni števci.
#
20. maj 2020 11:39
Evropska komisija želi pridobiti informacije o učinkovitosti ukrepov in o izvajanju aktivnosti na področju energetske učinkovitosti v podjetjih. V ta namen organiziramo spletno delavnico.

Ostali projekti