Streetlight-EPC

Projekt je sofinanciran s strani Evropske komisije.


Javna razsvetljava in energetsko pogodbeništvo – spodbujanje uporabe energetskega pogodbeništva pri obnovi javne razsvetljave – projekt Streetlight-EPC (Triggering the market uptake of energy performance contracting through street lightning refurbishment projects) je projekt, sofinanciran s strani Evropske komisije, programa Inteligentna energija Evrope. V projektu sodeluje 19 partnerjev iz 10 evropskih držav: Avstrija, Belgija, Češka, Hrvaška, Irska, Makedonija, Poljska, Slovenija, Španija in Švedska. Vodilni partner v projektu je Zgornje-avstrijsko združenje za varčevanje z energijo (OÖ Energiesparverband) iz mesta Linz v Avstriji. Projektni partnerji so predstavniki devetih občin, evropske mreže in devetih regionalnih agencij oz. organizacij, ki nudijo pomoč pri storitvah v zvezi s pogodbenim zagotavljanjem prihrankov.

Namen projekta Streetlight-EPC je ustvariti ponudbo in povpraševanje v 9. evropskih regijah ter vzpostaviti lažje ustanavljanje regionalnih storitev v zvezi s pogodbenim zagotavljanjem prihrankov energije. Te storitve zagotavljajo celovito podporo občinam (ki so upravljavci javne cestne razsvetljave) ter malim in srednjim podjetjem kot potencialnim ponudnikom energetskih storitev (ESCOs).

Javna razsvetljava je zelo pomembna za vse občine pri varčevanju z energijo in doseganju ciljev EU do leta 2020. Projektni partnerji projekta skupaj izvajajo 36 projektov energetskega pogodbeništva na področju javne razsvetljave. To pomaga ustvarjati znanje in zaupanje tako v LED tehnologijo kot tudi v model energetskega pogodbeništva.

Cilj projekta je zagotoviti večjo sprejemljivost trga za ponudbo energetskih storitev, predvsem s povečanjem znanja, preglednosti in zaupanja ter z zagotavljanjem podpore za konkretne projekte.

Več o projektu si lahko preberete na spletni strani www.streetlight-epc.eu.
 
Energetska agencija za Podravje nudi strokovno tehnično pomoč, svetovanje in vodenje občin skozi postopke vzpostavitve pogodbenega zagotavljanja prihrankov ter letno spremljanje doseženih prihrankov energije in stroškov.

V okviru tega projekta je pripravljena nova spletna stran Energetski prihranki, na spletni povezavi http://www.energetskiprihranki.si/. Vsebina spletne strani se nanaša na energetsko pogodbeništvo in na financiranje s prihranki. Namenjena je občinam in podjetjem za iskanje energetskih rešitev na področju celovite ali delne energetske sanacije objektov in stavb, ogrevalnih sistemov, sanacije in modernizacije javne in notranje razsvetljave.

Občine in podjetja lahko na spletni strani najdejo tudi Priročnik z naslovom Spodbujanje uporabe energetskega pogodbeništva (pogodbenega zagotavljanja prihrankov) pri energetskih sanacijah. V njem so zapisani koraki in postopki, kako do obnove javne razsvetljave v občinah. Na voljo pa jim je tudi kontrolni seznam za hitro oceno možnosti energetsko in finančno učinkovite obnove javne razsvetljave po sistemu pogodbenega zagotavljanja prihrankov (energetsko pogodbeništvo) skupaj z vložnim listom - korak dva.