DECA

Projekt je sofinanciran s strani Evropske unije, programa Interreg Europe.

 

DECA (Delivering Effective Climate Actions – Učinkoviti podnebni ukrepi) je mednarodni projekt in v njem sodeluje 8 partnerjev iz 8 držav (Slovenije, Poljske, Estonije, Švedske, Nizozemske, Belgije, Portugalske in Italije). Vodilni partner projekta je ENERGAP.

Glavni cilj projekta je izboljšati izvajanje politik regionalnega razvoja za bolj okolju prijazno Evropo. Projekt se osredotoča na izboljšanje političnih instrumentov ter preizkušanje in razvoj novih politik in načinov financiranja. Cilj je povečati naložbe, zmanjšati stroške in pospešiti učinkovitost prilagajanja podnebnim spremembam v osmih evropskih regijah.

V okviru projekta bodo regije pospešile in okrepile odziv javnih organov na krizo prilagajanja podnebnim spremembam. Osem evropskih regij se bo osredotočilo na inovativno financiranje, kar vključuje boljšo uporabo finančnih možnosti, medsektorske pristope, različne računovodske metode, vrednotenje nefinančnih koristi, ustvarjanje novih partnerstev in zanesljivo načrtovanje naložb. Za dosego teh ciljev je potrebno izboljšati znanje in spretnosti, jasno opredeliti dejavnosti prilagajanja, zagotoviti kakovostne podatke in doseči medsebojno razumevanje med vsemi vpletenimi, kako pripraviti predloge za "naložbe v prilagajanje".

Osnovne informacije

Akronim projekta: DECA

Program: Interreg Europe

Trajanje projekta: april 2024 – junij 2028

Vloga ENERGAP: vodilni partner

Proračun projekta: 2.077.108,00 EUR (sofinanciranje s strani ERDF: 1,661,686.40 EUR)

ENERGAP budget: 396,814.00 EUR

Spletna stran projekta: https://www.interregeurope.eu/deca

LinkedIN:


Povezane novice in objave
#
10. jun. 2024 07:54
Cona Tezno vas v sodelovanju z ŠGZ in ENERGAP vabi na »Zeleni poslovni zajtrk« v četrtek, 20. junija 2024 ob 10. uri v TAM PUB, Perhavčeva ulica 13, 2000 Maribor

Ostali projekti