Javno - zasebno partnerstvo

Javno - zasebno partnerstvo je oblika sodelovanja med javnim in zasebnim sektorjem, namen katerega je povečati učinkovitost in kakovost javnih storitev ter omogočiti vsakemu sektorju, da dela, kar najbolje zna. O njem govorimo predvsem v primeru zasebnih vlaganj v javne projekte in/ali javnega sofinanciranja zasebnih projektov, ki so v javnem interesu v zvezi z izgradnjo, vzdrževanjem in upravljanjem javne infrastrukture, v nekaterih primerih izvajanja gospodarskih in drugih javnih služb ali dejavnosti.

Osnovne značilnosti javno – zasebnega partnerstva:

  • prenos tveganj z javnega na zasebnega partnerja,
  • dolgoročnost,
  • izboljšanje učinkovitosti – v interesu zasebnega sektorja je, da izvede projekt po čim nižji ceni s čim večjimi poslovnimi učinki,
  • izboljšanje kvalitete javnih storitev,
  • zmanjšanje stroškov storitev,
  • učinkovit nadzor,
  • enostranski ukrepi – zaščita javnega interesa.

Javni in zasebni sektor na ta način spletata partnerstvo s skupnim ciljem, vendar z različnimi motivi. Zasebni sektor išče ustrezen dobiček v skladu z investiranim kapitalom in s sprejetimi tveganji, javni sektor pa išče izboljšanje kakovosti storitev. Zasebni sektor razpolaga s strokovnimi znanji, inovativnostjo, hitrostjo, učinkovitostjo, medtem, ko je javni sektor bolj tog pri zagotavljanju izvajanja javnih interesov.

 

ENERGETSKO POGODBENIŠTVO

Energetsko pogodbeništvo ali »Pogodbeno zagotavljanje prihranka energije« je pogodbeno razmerje med lastnikom objekta ali naprave in ponudnikom ukrepov za izboljšanje energetske učinkovitosti, v skladu s katerim je plačilo za investicijo pogojeno s pogodbeno dogovorjenim nivojem izboljšave energetske učinkovitosti ali drugega dogovorjenega kriterija glede energetskih karakteristik, kot so finančni prihranki.

V okviru energetskega pogodbeništva se, glede na izkušnje, pogodbe sklepajo za čas od 5 do 15 let. Pogodbena doba je odvisna od višine investicije in predvidenih finančnih prihrankov. Teoretično je najkrajši čas trajanja pogodbe izračunan na podlagi statičnega izračuna vračilne dobe. Najdaljši čas pogodbe pa je odvisen od nabora ukrepov in od pogojev financiranja, ki jih lahko ponudnik ukrepov nudi za izvedbo investicije.

Energetsko pogodbeništvo omogoča lastnikom in menedžerjem objektov ali naprav nadgradnjo starih in neučinkovitih sistemov, medtem ko pridobivajo za to potreben kapital neposredno iz energetskih prihrankov. Energetsko pogodbeništvo lahko tako zagotovi velike prihranke energije in poplačilo investicij v energetsko učinkovitost neposredno iz prihranjenih stroškov za energijo.

VAS ZANIMAJO ENERGETSKE IN FINANČNE REŠITVE NA PODROČJU CELOVITE ALI DELNE ENERGETSKE SANACIJE STAVB, OGREVALNIH SISTEMOV, SANACIJE IN MODERNIZACIJE RAZSVETLJAVE?
POKLIČITE ENERGETSKO AGENCIJO ZA PODRAVJE IN POMAGALI VAM BOMO.

KONTAKT