Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov

Energetsko podnebna agencija za Podravje, zavod za trajnostno rabo energije, Smetanova ulica 31, 2000 Maribor, matična številka: 2213222, davčna številka: SI31306543 (v nadaljevanju: upravljavec), spoštuje vašo zasebnost in se zavezuje, da bo osebne podatke skrbno varoval v skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov (Uredba (EU) 2016/679, angl. General Data Protection Regulation; v nadaljevanju: Uredba GDPR) in drugo relevantno zakonodajo o varstvu osebnih podatkov, ki opredeljuje način in metode, uporabljene v povezavi z varovanjem, zbiranjem, uporabo in posredovanjem osebnih podatkov.
Kontakt pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov: dpo@energap.si


1. Osebni podatki


Osebni podatek pomeni katero koli informacijo v zvezi z določenim ali določljivim posameznikom (v nadaljnjem besedilu: posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki). Določljiv posameznik je tisti, ki ga je mogoče neposredno ali posredno določiti, zlasti z navedbo identifikatorja, kot je ime, identifikacijska številka, podatki o lokaciji, spletni identifikator, ali z navedbo enega ali več dejavnikov, ki so značilni za fizično, fiziološko, genetsko, duševno, gospodarsko, kulturno ali družbeno identiteto tega posameznika.


Osebni podatki, ki jih upravljavec pridobi, so:
- Ime in priimek
- Elektronski naslov


2. Namen uporabe osebnih podatkov


Z izpolnitvijo obrazca na povezavi »POJDI NA OBRAZEC«, dajete soglasje izključno za naslednje namene:
- pošiljanje elektronskih novic in obvestil na temo učinkovite rabe energije, obnovljivih virov energije, trajnostne mobilnosti,…
- pošiljanje informacij in vabil na naše dogodke/delavnice/seminarje/konference
- pošiljanje novic in informacij o aktualnih projektih,
- občasno pošiljanje vprašalnikov, anket, obvestil o nagradnih igrah,
- pošiljanje informativnih in izobraževalnih gradiv.


Vaših osebnih podatkov ne bomo posredovali tretjim osebam ali jih prenesli v tretjo državo oz. mednarodno organizacijo.


Vsakdo ima skladno z zakonom pravico, da se od vse elektronske komunikacije kadarkoli odjavi oziroma prekliče privolitev, in sicer tako, da se odgovori na prejet e-mail in v zadevo pripiše besedo ODJAVA, ali pa nam svojo odločitev sporoči na elektronski naslov: dpo@energap.si oziroma info@energap.si .


Vaši podatki bodo uporabljeni do vašega preklica. Po preklicu se bodo vsi vaši podatki nemudoma izbrisali iz baze podatkov.


Zbrane osebne podatke bodo obdelovali naši zaposleni, ki so zadolženi za pošiljanje novic in obvestil oziroma vabil po elektronski pošti. V primeru, da bo katerikoli zunanji sodelavec imel dostop do teh podatkov, bo zavezan s pogodbo o varovanju.


Podatki, ki jih upravljavec zbira in obdeluje, bodo razkriti le, če je taka obveznost določena v zakonu, ali v dobri veri, da je tako ukrepanje potrebno za postopke pred sodišči ali drugimi državnimi organi ter za zaščito in uresničevanje zakonitih interesov upravljavca.


Obdelava in informacije v zvezi z osebnimi podatki temeljijo na Uredbi GDPR in drugi nacionalni zakonodaji o varstvu osebnih podatkov.


3. Pravice posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki in kontakt za zaščito osebnih podatkov


Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico dobiti potrditev ali se v zvezi z njim obdelujejo osebni podatki in ima v tem primeru pravico do naslednjih informacij iz te evidence dejavnosti obdelave (pravica do dostopa):

  • namen obdelave,
  • vrste osebnih podatkov,
  • posameznike, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki,
  • čas hrambe osebnih podatkov.

 

Hkrati pa ima posameznik še pravico:
- da od upravljavca kadarkoli zahteva popravek svojih osebnih podatkov,
- do ugovora o obdelavi (s posredovanjem ugovora na dpo@energap.si) in pravico do pritožbe pri nadzornem organu (Informacijski pooblaščenec RS, Zaloška 59 1000 Ljubljana, e mail: gp.ip@ip-rs.si),
- da od upravljavca kadarkoli zahteva, da brez nepotrebnega odlašanja izbriše osebne podatke v zvezi z njim,
- da ima posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico doseči, da upravljavec omeji obdelavo, skladno z Uredbo GDPR,
- da ima posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico, da prejme posredovane osebne podatke v splošno uporabljani obliki in da te podatke posreduje drugemu upravljavcu, ne da bi ga upravljavec, ki so mu bili osebni podatki zagotovljeni, pri tem oviral, skladno z Uredbo GDPR.
Zahteve, pritožbe ali vprašanja, ki se nanašajo na obdelavo in zaščito osebnih podatkov lahko posredujete na elektronski naslov dpo@energap.si.


4. Spremembe politike zasebnosti


Upravljavec si pridržuje pravico do sprememb kateregakoli dela politike zasebnosti brez predhodnega obvestila. Spremenjena politika zasebnosti prične veljati z dnem objave na spletni strani www.energap.si.


5. Veljavnost politike zasebnosti


Ta politika zasebnosti velja od 25. 5. 2018 in se uporablja do morebitne spremembe oz. preklica.

 


Energetsko podnebna agencija za Podravje - zavod za trajnostno rabo energije
Smetanova ulica 31
2000 Maribor