Promet in mobilnost

Promet omogoča gospodarsko rast in ustvarjanje delovnih mest, zato mora biti trajnosten v luči novih izzivov, s katerimi se soočamo danes na področju varstva okolja. Trajnostni prevozni sistem mora zagotoviti visoko raven dostopnosti na način, ki je družbeno sprejemljiv, ekonomsko učinkovit in okoljevarstven hkrati.

Trajnostna mobilnost je ena najpomembnejših prednostnih nalog Evropske unije za zmanjšanje onesnaževanja in izboljšanje kakovosti življenja. Beseda mobilnost označuje gibljivost, premičnost in vključuje uporabo javnega potniškega prometa, hojo, kolesarjenje in različne alternativne oblike mobilnosti. Trajnostna mobilnost pomeni zagotavljanje učinkovite in enakopravne mobilnosti za vse, ob minimalnih nezaželenih stranskih učinkih. Z ukrepi prometne politike moramo zagotoviti, da je potreba vsakogar po premikanju zadovoljena, vendar ob nižjih stroških in manjših stranskih učinkih, tveganju in porabi naravnih virov. Cilj trajnostne mobilnosti je sledeč: zadovoljiti potrebe vseh ljudi po mobilnosti in obenem zmanjšati promet.

Upravljanje z mobilnostjo je v prvi vrsti na potrebe orientiran pristop za potniški in tovorni transport, ki vključuje nova partnerstva in vzpostavlja orodja za podporo in vzpodbujanje spremembe vedenja in odnosa do trajnostnih oblik transporta. Cilj upravljanja mobilnosti je prehod na okolju prijaznejše oblike mobilnosti. Upravljanje z mobilnostjo predstavlja enega večjih izzivov današnjega časa, tako z vidika varčevanja z denarjem kot tudi s časom. Hkrati pa lahko to pomeni tudi nove marketinške izzive ali celo prihodke.

V KOLIKOR BI ŽELELI V VAŠE USTANOVE ALI PODJETJA VPELJATI NOVE NAČINE MOBILNOSTI IN UPRAVLJANJA Z NJO, ZMANJŠATI POTNE STROŠKE SLUŽBENIH POTI TER STOPITI KORAK BLIŽJE K PRIDOBITVI OKOLJSKIH IN ENERGETSKIH CERTIFIKATOV NAS POKLIČITE IN POMAGALI VAM BOMO.
ZA VAS BOMO PRIPRAVILI:
  • IZOBRAŽEVANJA,
  • ANALIZO IN RAZISKAVO POTOVALNIH NAVAD ZAPOSLENIH,
  • AKCIJSKI MOBILNOSTNI NAČRT,
  • NUDILI POMOČ PRI IZVEDBI UKREPOV MOBILNOSTI,
  • SVETOVALI GLEDE UPORABE ALTERNATIVNIH OBLIK PREVOZA, …

KONTAKT