Razsvetljava

Razsvetljava, tako notranja kot zunanja, predstavlja pomemben del našega življenja in nas hkrati varuje. Prižiganje luči tako na prostem, kot v zaprtih prostorih je danes popolnoma samoumevno, zato večina ljudi temu niti ne posveča posebne pozornosti.

Osvetljevanje je bistveno spremenilo življenjske navade ljudi. S tem je prostor postal pomembnejši, ker živi dlje. Zunanja razsvetljava je nastala namensko – iz potrebe, katere namen je izboljšanje vidljivosti, varnosti oseb in premoženja, varnosti v prometu in oblikovanje celostne nočne podobe mest ter naselij. Dobra razsvetljava zadovoljuje več kakovostnih meril kot so večja varnost, svetlobno-tehnično ustreznost, omogoča ustrezno delovanje našega vida, je ekonomična in okolju prijazna. Združenost vseh teh meril je izboljšanje kakovosti našega življenja.

Razsvetljava pa je lahko tudi velik porabnik električne energije in predstavlja velik varčevalni potencial tako zunaj na prostem (ceste, pločniki, parkirni prostori,…), kot tudi v notranjih prostorih ustanov (pisarne, učilnice, športne dvorane, kulturni domovi,…).

Kakovostna in varčna razsvetljava je med pomembnimi cilji, katerim poskušajo v svojih energetskih načrtih slediti vse ustanove, tako podjetja kot tudi občine.

Obiščite tudi spletno stran http://www.energetskiprihranki.si/.

 

NOVOST - Izdelava digitalnega katastra infrastrukture javne razsvetljave

ENERGAP izvaja strokovno tehnične preglede obstoječe infrastrukture javne razsvetljave in pripravlja kakovostne digitalne katastre javne razsvetljave. Izdelan kataster javne razsvetljave s popisom vseh tehničnih podatkov omogoča učinkovito spremljanje stanja javne razsvetljave, racionalizacijo stroškov vzdrževanja in upravljanja ter pripravo načrtov za zamenjavo svetilk.

  • Imate zastarelo in potratno javno razsvetljavo, ki ni v skladu z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja in bi želeli izvesti projekt sanacije in pogodbenega financiranja prihrankov energije?
  • Potrebujete realno stanje obstoječe infrastrukture, ki služi kot osnova za celovit načrt zamenjave obstoječih svetilk?

 

POKLIČITE NAS!

V KOLIKOR POTREBUJETE POMOČ PRI OBNOVI ALI MODERNIZACIJI ZUNANJE ALI NOTRANJE RAZSVETLJAVE NAS POKLIČITE IN POMAGALI VAM BOMO.
SKUPAJ Z VAMI BOMO POISKALI KONCEPT PRIMERNE RAZSVETLJAVE, PREGLEDALI OBSTOJEČE STANJE IN PRIPRAVILI PREDLOG GLEDE OBNOVE ALI MODERNIZACIJE. IZRAČUNALI VAM BOMO FINANČNE PRIHRANKE IN IZBOLJŠALI OSVETLJENOST TAKO NOTRANJIH KOT ZUNANJIH PROSTOROV, POMAGALI POISKATI FINANČNA SREDSTVA ZA OBNOVO TER PRIPRAVILI VSO pOTREBNO INVESTICIJSKO DOKUMENTACIJO.

KONTAKT