Storitve

Naše storitve zajemajo naslednja področja:


  • Energetsko podnebna agencija za Podravje občinam pomaga pri izvajanju zakonodajnih nalog in pri načrtovanju energetskega razvoja občin na način, da lahko sledijo tako okoljskim ciljem kot finančnim prihrankom in da postaja to del njihovega uspešnega gospodarskega razvoja. Za njih izvajamo energetske preglede, izdelujemo energetske izkaznice in akcijske načrte za zmanjšanje rabe energije (LEK), jim strokovno svetujemo pri racionalni rabi energije, optimiranju, izvedbi investicijskih projektov in pri pridobivanju finančnih sredstev.
  • Za različne uporabnike pripravljamo tehnične in investicijske dokumente za energetske sanacije javnih stavb in jih usmerjamo. Izvajamo analize in pripravljamo dokumentacije na področju javne razsvetljave in razsvetljave v objektih. Z izvajanjem tehničnih meritev, pregledov in analiz (meritve temperatur, vlage, koncentracije CO₂, termovizijskih pregledov) diagnosticiramo napake in predlagamo rešitve za odpravo le-teh.
  • Smo strokovnjaki za izvajanje projektov javno zasebnega partnerstva na področju energije in energetskega pogodbeništva ter financiranja iz prihrankov.
  • Del aktivnosti namenjamo tudi zasebnemu sektorju. Podjetjem svetujemo in pomagamo pri uvajanju gospodarjenja z energijo, pri izvajanju energetskih pregledov in uvajanju energetskih standardov ter svetujemo pri nabavi energije.