Energetska svetovanja

ENERGETSKA AGENCIJA ZA PODRAVJE IZVAJA ENERGETSKA SVETOVANJE ZA OBČANE OSEBNO ALI PO TELEFONU.

Nudimo jim nasvete in informacije o: 

  • energetsko varčni gradnji ali obnovi stanovanjskih objektov,
  • obnovi ogrevalnih sistemov,
  • možnostih sofinanciranja in pridobitve kreditov za izvajanje ukrepov na področju OVE in URE, 
  • investicijah v ogrevalne sisteme,
  • vgradnjah oziroma o menjavi stavbnega pohištva,
  • vgradnjah kurilnih naprav za centralno ogrevanje na lesno biomaso,
  • vgradnjah solarnih ogrevanih sistemih,
  • nakupih varčne bele tehnike itd.

Nasvete, ki vsebujejo izračune določenih karakteristik in parametrov ne dajemo po telefonu, zaradi možnega napačnega razumevanja.


Pri svetovanjih za občane aktivno sodelujemo z energetskimi svetovalci, ki delujejo v okviru nacionalne mreže ENSVET. Mrežo ENSVET skupaj z občinami organizira Eko sklad. Eko sklad je hkrati tudi koordinator mreže ter vodi delovanje občinskih svetovalnih pisarn mreže in vanjo vključenih energetskih svetovalcev. 

Energetski svetovalec je, na podlagi predhodnega naročila v Energetski agenciji za Podravje (tel.št. 02 234 23 63), na razpolago v Svetovalni pisarni, Tkalski prehod 4, 2000 Maribor, kjer lahko občani dobijo brezplačne nasvete in informacije.