Vabilo za sodelovanje v vlogi MENTORJA

VABILO ZA SODELOVANJE v projektu PROSPECT+ v vlogi mentorja

PROSPECT+ je projekt krepitve znanja in zmogljivosti ter povečanja aktivnosti mest in regij za izvajanje ukrepov za prehod v podnebno nevtralnost. Gre za nadaljevanje izvajanja aktivnosti projekta PROSPECT, ki je izvajal program medsebojnega učenja lokalnih in regionalnih odločevalcev ter izmenjavo znanja in izkušenj o tem, kako izvesti trajnostne energetske in podnebne akcijske načrte z uporabo naprednih finančnih shem.

V okviru projekta PROSPECT+ bodo udeleženci v projektu lokalnim in regionalnim odločevalcem po vsej Evropi nudili pomoč pri financiranju in izvajanju njihovih akcijsko podnebnih in energetskih načrtov skupaj z uporabo naprednih finančnih shem. Kljub temu, da mesta največ prispevajo k onesnaževanju in k spreminjanju podnebnih sprememb, imajo tudi veliko moč in priložnost, da z učinkovitejšim in pametnim ravnanjem dosežejo največje prihranke na lokalni in regionalni ravni ter postanejo dober zgled in primer na poti energetskega prehoda.

PROSPECT+ bo torej nadaljeval medsebojno učenje v okviru 5 učnih modulov. Vsebine modulov zajemajo področja ukrepov v javnih in zasebnih stavbah, javno razsvetljavo, promet in različne medsektorske teme. Cilj projekta je, da bo več kot 200 mest pospešilo izvajanje akcijskih načrtov in pridobilo znanja glede izvajanja podnebnih in energetskih projektov (SECAP) ter ostalih trajnostnih razvojnih načrtov.

Zato vas v okviru projekta vabimo, da se nam pridružite in postanete eden izmed udeležencev projekta v vlogi mentorja oziroma strokovnjaka, ki bo svoje znanje, izkušnje in primere dobrih praks iz teh področij prenesel na potencialne poslušalce in akterje. S tem boste udeležencem izobraževanj pomagali pri identificiranju zastavljenih finančnih modelov ter jim pomagali preseči ovire in izzive, s katerimi se srečujejo pri financiranju zastavljenih podnebno energetskih načrtov in pri prehodu v podnebno nevtralno družbo.

Prijave na razpis za sodelovanje v projektu v vlogi mentorja s strani projekta so že odprte od 29.11.2021 in se zbirajo do 17.12.2021. Prijavite se TUKAJ.

Vse ostalo glede nadaljnjih postopkov vam bomo predstavili na informativnem spletnem webinarju, ki bo potekal 11.1 2022 med 10. in 12. uro.

Več informacij glede prijave najdete v angleškem jeziku:

 

Vabilo_ mentorji

Infografika_ mentorji