Bioregio

Operacija se sofinancira iz Evropskega sklada za razvoj in evropsko kohezijsko politiko v okviru operativnega programa IPA Slovenija-Hrvaška 2007-2013.


Operativni program čezmejnega sodelovanja Slovenija-Hrvaška 2007-2013 (OP) je razvojni program, ki sta ga skupaj pripravili Slovenija in Hrvaška, da bi rešili skupne probleme in izkoristili skupne potenciale v prihajajočem sedemletnem obdobju. Program sofinancira Evropska unija (EU) v okviru Instrumenta predpristopne pomoči (IPA) in od 1. julija 2012 v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Projekt »BIOREGIO – Zelena čezmejna regija« je usmerjen v povečevanje konkurenčnosti in trajnostni gospodarski razvoj na celotnem čezmejnem območju, ki ga pokriva projekt. Specifični cilj projekta je izboljšanje poslovnega sodelovanja in trgovanja med podjetji ter izboljšanje sodelovanja med podjetji in institucijami znanja (ki razvijajo tehnološke rešitve za OVE/URE). V projektu sodeluje 5 partnerjev iz Slovenije in Hrvaške: Agencija za razvoj Varaždinske županije, Međimurska Energetska Agencija d.o.o, Tehnološki center Posavja raziskovanje in informiranje d.o.o., Energetska agencija za Podravje in Ekonomski institut Maribor d.o.o.


Projekt je razvil, vzpostavil in zagnal čezmejno mrežo podpornih institucij in storitev za spodbujanje čezmejnega sodelovanja med MSP ter institucijami znanja (IZ) na področju OVE/URE z virtualno pisarno, ki podpira delovanje mreže. Projekt pomeni dopolnitev in nadgradnjo ter operacionalizacijo poslovnega načrta za podporno institucijo, izdelanega v okviru preteklega projekta IR-OVE.


Vse projektne aktivnosti potekajo na obeh straneh meje in so zasnovane tako, da na podlagi prednosti partnerstva z različnim znanjem in izkušnjami, poznavanjem lokalnih območij in organiziranostjo v mrežo dosegajo le sinergijske učinke z izmenjavo izkušenj, razvojem in osvajanjem novega znanja ter izdelavo skupnih orodij za spodbujanje razvoja in mreženja MSP, ki jih partnerji, povezani v mrežo uporabljajo tudi po zaključku projekta.


Energetska agencija za Podravje v projektu sodeluje kot partner.

Osnovne informacije

Program: Operativni program IPA Slovenija-Hrvaška 2007-2013

Trajanje projekta: 1.1.2014 – 17.6.2015

Spletna stran projekta: http://www.bioregio.link/


Ostali projekti