SISMA PLUS

Projekt je sofinanciran s strani Evropske komisije, programa Interreg Mediterranean.


SISMA PLUS (SISMA Subsidy Evaluation Tool UPtake – Orodje za ocenjevanje potenciala projektov z vidika možnosti učinkovite izrabe finančnih mehanizmov) je projekt sofinanciran s strani Evropske komisije, programa Interreg Mediteran. V projektu sodeluje 6 partnerjev iz držav: Italije, Slovenije, Portugalske ter Bosne in Hercegovine.

Cilj projekta SISMA PLUS je prenos orodja “SET - Subsidy Evaluation Tool” po širšem območju mediteranskih držav. Orodje SET omogoča vrednotenje z energetskega in finančnega vidika za določitev ukrepov za varčevanje z energijo v javnih stavbah in določitev minimalnega zneska javnih subvencij, ki je potreben za zagotovitev izvedljivih projektov celovite energetske sanacije.

Orodje SET bo prispevalo k izboljšanju tehničnega znanja lokalne javne uprave in h krepitvi zaupanja v inovativne finančne sheme. Orodje vključuje vnaprej pripravljene preglednice, priročnike in izobraževalni material, ki je na voljo v 7-ih jezikih.

Projekt ima 1 delovni sklop - Prenos (Transferring), ki bo projektne partnerje združil pri pripravi in prenosu SET orodja na izbrana območja. Koraki izvedbe:

  • prilagoditev projektne dokumentacije in materiala lokalnim zahtevam, predvsem je tu poudarek na novih ciljnih območjih oz. državah, kjer bo orodje na novo predstavljeno (Portugalska, Bosna in Hercegovina),
  • prenos znanj skozi izvajanje izobraževanj s strani »giverjev« (partnerjev, ki so bili del zaključenega projekta SISMA) do »receiverjev« (novih partnerjev, ki so del projekta SISMA PLUS),
  • izobraževanje končnih uporabnikov predvsem tehničnega kadra na javni upravi na ciljnih območjih.

Projektne aktivnosti so usmerjene k čim širšemu krogu deležnikov in končnih uporabnikov, aktivno se izvajajo komunikacijske in diseminacijske aktivnosti s ciljem doseganja specifičnega cilja projekta, ki je dvig znanj za boljše upravljanje z energijo v javnih stavbah na transnacionalnem nivoju.

Energetska agencija za Podravje v projektu sodeluje kot partner.

 

Aktivnosti, ki jih Energap izvaja v okviru projekta in promocijski material:

 

Osnovne informacije

Program: Interreg MED

Trajanje projekta: marec 2021 – junij 2022

Spletna stran projekta: https://sisma.interreg-med.eu/

Facebook SISMA PLUS: https://www.facebook.com/sismaproject/

Twitter SISMA PLUS: https://twitter.com/sismaproject


Povezane novice in objave
#
6. jun. 2022 12:02
Listino »Konvencija županov« bo v petek, 10. junija 2022 podpisalo dvanajst županov občin na območju delovanja Energetsko podnebne agencije za Podravje.
#
8. apr. 2022 12:53
Energetska agencija za Podravje se je v mesecu marcu 2022 preimenovala v Energetsko podnebno agencijo za Podravje (ENERGAP).
#
30. jul. 2021 11:00
Cilj projekta je prenos orodja “SET - Subsidy Evaluation Tool” po širšem območju mediteranskih držav.

Ostali projekti