Preimenovanje Energetske agencije za Podravje

Obveščamo vas, da se je Energetska agencija za Podravje v mesecu marcu 2022 preimenovala v Energetsko podnebno agencijo za Podravje (krajši naziv ENERGAP).

 

Aktivnosti ENERGAP so se sedaj razširile tudi na področje podnebnih sprememb. Dejstvo je in vsi že to občutimo, da se podnebje močno in hitro spreminja in temu se moramo prilagoditi tudi vsi prebivalci. Okoljska vprašanja in podnebne spremembe so visoko na seznamu izzivov, s katerimi se vsi soočamo. Boj proti podnebnim spremembam pomeni boj za preživetje človeštva. Varčevanje z energijo in raba obnovljivih virov morata še naprej biti prioriteta vseh prebivalcev. Cilj vseh mora biti prehod celotne družbe v podnebno nevtralnost čimprej ali vsaj do leta 2050.

Mesto Maribor se zaveda nujnosti ukrepanja in že stopa na pot podnebne nevtralnosti; v to vlaga tako človeške kot druge vire. Del nalog na tem področju bo v prihodnje  izvajala tudi ENERGAP.

V kratkem pripravljamo tudi izid novih kratkih E-novičk, ki bodo vsebovale aktualne teme s področja varčevanja z energijo, rabe obnovljivih virov energije, podnebnih sprememb, trajnostne mobilnosti, aktualne zakonodaje, aktualnih razpisov Eko sklada, predstavitev primerov dobrih praks, vabila na različna izobraževanja in energetska svetovanja. E-novičke bodo izhajale večkrat na leto in bodo namenjene različnim ciljnim skupinam (občanom, zasebnim in javnim organizacijam, …).

 

Za vse informacije in pomoč smo vam vedno na voljo.

Lepo vas pozdravljamo!

Ekipa ENERGAP