Strokovna razprava »ENERGETSKE SKUPNOSTI V SLOVENIJI«

V ponedeljek, 11. oktobra 2023, je v Mariboru potekala strokovna razprava na temo »Energetske skupnosti v Sloveniji«, ki jo je organizirala Energetsko podnebna agencija za Podravje v sodelovanju z Akademijo distribucije Elektro Maribor. Uvodna pozdrava sta prispevali Tatjana Vogrinec Burgar, predsednica uprave družbe Elektro Maribor d.d. in dr. Vlasta Krmelj, direktorica Energetsko podnebne agencije za Podravje, ki je v nadaljevanju razpravo tudi strokovno povezovala.

Energetske skupnosti postajajo vse pomembnejše na evropskem trgu z energijo in bodo oblikovale prihodnji razvoj energetskega sektorja, kar je razvidno iz strateških in zakonodajnih dokumentov EU. V Sloveniji so Energetske skupnosti že opredeljene v zakonodaji, vendar se šele začenjamo soočati z izzivi njihove implementacije. Obstaja veliko pobud za njihovo vzpostavitev, vendar so postopki, pravila in tehnične opredelitve še vedno nedorečeni, kar ustvarja številna vprašanja in nejasnosti na terenu.

V ta namen je bila izvedena strokovna razprava, v kateri so sodelovali strokovnjaki iz različnih področij ter predstavili svoje aktivnosti, projekte in izzive, s katerimi so se soočali pri vzpostavitvi energetskih skupnosti.

Andrej Špec iz distribucijskega operaterja z električno energijo SODO d.o.o. je predstavil skupnostno samooskrbo, oblike samooskrbe, soglasja za priključitev, vtične proizvodne naprave, načine obračunavanja in izzive, s katerimi se srečujejo. Razpravi so se pridružili Gregor Hudohmet, direktor družbe GEN-I Sonce, d.o.o., Tomaž Orešič, prokurist pri podjetju Resalta, mag. Peter Kaube, direktor projektov družbe Elektro Maribor d.d in Rajko Leban, direktor energetske agencije GOLEA. V nadaljevanju sta Aleš Nastran, direktor AMIBIT d.o.o. in Boštjan Štruc, direktor Merkur energija, predstavila tehnične in finančne vidike ter pogoje za vzpostavitev energetskih skupnosti. Boštjan Štruc je predstavil tudi zakaj so energetske skupnosti ključne za optimizacijo potreb po energiji. Poudaril je, da je za korak na poti v samooskrbo potreben strokoven pristop ter priprava konkretnih analiz na podlagi zajema podatkov trenutnega stanja. Alenka Kržan, sekretarka Eko sklada – vodja službe za finančno obravnavo kreditov je predstavila finančne vidike in pogoje za pridobitev kreditov za financiranje energetskih skupnosti, pri čemer je opozorila na izzive, s katerimi se srečujejo pri odobravanju teh kreditov.

Strokovna razprava je se zaključila s primeri načrtovanja in izvedbe energetskih skupnosti, kot  je primer »Sončna šola Hrastnik«, ki ga je predstavil Božidar Roglič, podsekretar za področje infrastrukture, informatike in energetike iz Občine Hrastnik.

Razprave so se poleg omenjenih govornikov udeležili tudi predstavniki drugih občin, podjetij, društev in agencij, ki se srečujejo z energetskimi skupnostmi pri izvajanju svojih nalog. Ob koncu srečanja so se prisotni strinjali, da je bila izvedba delavnice uspešna in izrazili željo po ponovitvi podobnih dogodkov v prihodnosti.

Zaključek delavnice je bil pospremljen s pozivom k skupni pripravi smernic in navodil s strani Ministrstva za okolje, podnebje in energijo, Ministrstva za finance, Eko sklada ter drugih deležnikov. Ta navodila bodo omogočila hitrejšo in uspešnejšo vzpostavitev in delovanje energetskih skupnosti.

Delavnica je bila izvedena v okviru Evropske iniciative Energy Communities Repository (ECR), ki je sofinancirana s strani Evropske komisije.