PO 1. JANUARJU 2021 bomo družinsko hišo lahko zgradili le pod pogojem, da bo ta SKORAJ NIČ-ENERGIJSKA

Stavbe so ključne pri doseganju ambicioznih podnebno energetskih ciljev v EU. Nove stavbe bodo zato morale izpolnjevati standarde visoko energetsko učinkovitih stavb, da bodo lahko pripomogle k izpolnjevanju zadanih ciljev. Zavezanost h gradnji skoraj nič-energijskih stavb je učinkovit način spodbujanja razvoja in inovacij na področju tehnologij za učinkovito rabo energije ter uporabo obnovljivih virov ter s tem znatnega zmanjšanja rabe energije in emisij toplogrednih plinov, kar nenazadnje prispeva tudi k zmanjšanju odvisnosti EU od uvoza energije.

Energetski zakon opredeljuje zahtevo, da morajo biti vse nove stavbe, zgrajene po 31. decembru 2020, ki za svoje delovanje porabijo energijo za ogrevanje in/ali hlajenje, zgrajene kot skoraj nič-energijske.

Izraz »skoraj nič-energijska stavba« pomeni stavbo z zelo visoko energetsko učinkovitostjo oziroma zelo majhno količino potrebne energije za delovanje, pri čemer je potrebna energija v veliki meri proizvedena iz obnovljivih virov (50 % ali več) na kraju samem ali v bližini.

Bistvene prednosti skoraj nič-energijske stavbe so:

•    nizka raba energije za ogrevanje (in hlajenje);
•    visok delež rabe energije iz obnovljivih virov;
•    nizki stroški za energijo;
•    nizke emisije CO2 (ogljikovega dioksida) in
•    dobro toplotno ugodje in kakovost notranjega zraka.

 

Preberite nekaj zanimivih mitov o skoraj nič-energijskih stavbah.

 

Energetski svetovalci Energetske agencije za Podravje (Energap) vam svetujejo in nudijo dodatne informacije o pomenu, zakonskih zahtevah in o gradnji skoraj nič-energijskih stavb. V primeru, da potrebujete pomoč nam pišite na info@energap.si ali nas pokličite na 02/234 23 63.