Projekt MEM

MEM je mednarodni projekt sofinanciran s strani Nemškega zveznega ministrstva za okolje, varstvo narave, stavb in nuklearne varnosti ter evropske iniciative » Europaische Klimashutzintiative – EUKI«. Glavni cilj EUKI je spodbujanje podnebnega sodelovanja v Evropski uniji, da bi ublažili emisije toplogrednih plinov.

 

V mesecu oktobru 2017 se je pričelo izvajanje projekta MEM (Municipal Energy Management - Sodelovanje na področju energetskega upravljanja v občinah) , ki prinaša nove izzive in priložnosti štirim partnerjem projekta. V okviru projekta potekajo aktivnosti za izboljšanje energetskega upravljanja v občinah. S partnerji izmenjujemo znanja in izkušenj na tem področju. V projektu sodelujejo partnerji iz 4 držav: Nemčije, Slovenije, Bolgarije in Litve.

 

Partner iz Slovenije je Energetska agencija za Podravje – ENERGAP, ki želi v občinah in občinskih stavbah vzpostaviti takšen sistem upravljanja, ki bo učinkovit in bo zadovoljeval potrebe, ki jih ima občina na tem področju. Osnova za to je izvajanje Uredbe o energetskem upravljanju v javnih stavbah.

Osnovne informacije

Trajanje projekta: okt 2017 – feb 2020

Spletna stran projekta: https://www.euki-mem.eu/


Povezane novice in objave
#
8. apr. 2022 12:53
Energetska agencija za Podravje se je v mesecu marcu 2022 preimenovala v Energetsko podnebno agencijo za Podravje (ENERGAP).
#
15. okt. 2020 12:33
V okviru letošnja konference Trajnostne gradnje je dr. Vlasta Krmelj, direktorica Energetske agencije za Podravje predstavila nekaj zanimivosti na področju obnove ogrevalnih sistemov.
#
20. maj 2020 11:39
Evropska komisija želi pridobiti informacije o učinkovitosti ukrepov in o izvajanju aktivnosti na področju energetske učinkovitosti v podjetjih. V ta namen organiziramo spletno delavnico.
#
22. jul. 2019 12:28
Eden ključnih ciljev gospodarnega upravljanja javnih stavb je vzpostaviti takšen sistem energetskega upravljanja, ki bo učinkovit in bo omogočal doseganje dodatnih prihrankov energije ter bo hkrati…

Ostali projekti