MAKING LEARNING FUN AND ECOLOGICAL

Projekt je sofinanciran iz programa evropske komisije ERASMUS+

Erasmus+ je program EU, ki financira dejavnosti na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa.

Glavni cilj projekta »MAKING LEARNING FUN AND ECOLOGICAL« (Zanimivo in ekološko učenje) je spodbujanje podjetništva in kreativnega učenja ter socialnega podjetništva med mladimi z zagotovljenim gradivom. Izkušnje so namreč pokazale, da je mladim potrebno omogočiti, da lahko razmišljajo o vprašanjih in izzivih vsakodnevnega življenja. V okviru projekta bo ustvarjena odprta izobraževalno informacijska platforma, ki bo spodbudila mlade, saj bodo tukaj lahko našli inovativne pedagoške metode, kot je igrifikacija ter druga učna gradiva, načrte, vaje, …

Osnova projekta je promoviranje in predstavitev nove metode učenja in poučevanja na temo socialnega podjetništva na spletni platformi, ki je prosto dostopna učiteljem, vzgojiteljem, prostovoljcem, študentom, …

V projektu sodelujeta poleg Energetske agencije za Podravje še 2 partnerja iz dveh držav: Makedonije in Cipra.

Osnovne informacije

Akronim projekta: MLFE

Program: Erasmus +

Trajanje projekta: julij 2020 – junij 2021

Vloga ENERGAP: projektni partner

Proračun projekta: 47.348,00 EUR (sofinanciranje 75 %)


Povezane novice in objave
Trenutno ni novic.

Ostali projekti