MAKING LEARNING FUN AND ECOLOGICAL

Projekt je sofinanciran iz programa evropske komisije ERASMUS+

Erasmus+ je program EU, ki financira dejavnosti na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa.

Glavni cilj projekta »MAKING LEARNING FUN AND ECOLOGICAL« (Zanimivo in ekološko učenje) je spodbujanje podjetništva in kreativnega učenja ter socialnega podjetništva med mladimi z zagotovljenim gradivom. Izkušnje so namreč pokazale, da je mladim potrebno omogočiti, da lahko razmišljajo o vprašanjih in izzivih vsakodnevnega življenja. V okviru projekta bo ustvarjena odprta izobraževalno informacijska platforma, ki bo spodbudila mlade, saj bodo tukaj lahko našli inovativne pedagoške metode, kot je igrifikacija ter druga učna gradiva, načrte, vaje, …

Osnova projekta je promoviranje in predstavitev nove metode učenja in poučevanja na temo socialnega podjetništva na spletni platformi, ki je prosto dostopna učiteljem, vzgojiteljem, prostovoljcem, študentom, …

V projektu sodelujeta poleg Energetske agencije za Podravje še 2 partnerja iz dveh držav: Makedonije in Cipra.

Aktivnosti, ki jih Energap izvaja v okviru projekta in promocijski material:

Osnovne informacije

Akronim projekta: MLFE

Program: Erasmus +

Trajanje projekta: julij 2020 – junij 2021

Vloga ENERGAP: projektni partner

Proračun projekta: 47.348,00 EUR (sofinanciranje 75 %)

Facebook MLFE:

https://www.facebook.com/MLFEprojecterasmus


Povezane novice in objave
#
8. apr. 2022 12:53
Energetska agencija za Podravje se je v mesecu marcu 2022 preimenovala v Energetsko podnebno agencijo za Podravje (ENERGAP).
#
1. jun. 2021 09:44
Dijaki in učitelji III. gimnazije Maribor bodo v sklopu aktivnosti Podnebnega dne, ki se bodo odvijale 3. in 4. junija 2021, predstavili šolo in njihova prizadevanja za varovanje podnebja. Mentorici…
#
3. dec. 2020 10:18
Partnerji projekta smo se zaradi izrednih Covid19 razmer prvič srečali virtualno na prvem projektnem sestanku, ki je potekal 18. novembra 2020.

Ostali projekti