Intensify

Projekt je sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru programa Interreg Europe.

Interreg so programi, ki spodbujajo sodelovanje med regijami v Evropski uniji, ki jih financira Evropski sklad za regionalni razvoj. Program nudi pomoč regijam in lokalnim skupnostim v Evropi pri pripravi in izvajanju tudi podnebnih strategij in s tem boljših priložnosti za izmenjavo znanj in izkušenj o strategijah in praksah. Program si z ustvarjanjem priložnosti in izmenjavo izkušenj prizadeva, da bi vlaganja partnerjev vodila do trajnostnih rešitev za ljudi in prostor.

INTENSIFY (Increase carbon reductions through increased community engagement – Znatno znižanje emisij CO2  z aktivnim sodelovanjem prebivalcev) je mednarodni projekt sofinanciran s strani Evropske komisije, programa Interreg Europe. V projektu sodeluje 9 partnerjev iz 9 držav: Portugalske, Irske, Španije, Velike Britanije, Italije, Nemčije, Hrvaške, Litve in Slovenije. Vodilni partner je AGENEAL, energetska agencija mesta Almade na Portugalskem.

V okviru projekta INTENSIFY poteka izmenjava idej in izkušenj na področju vključevanja prebivalcev različnih občin v načrtovanje in izvajanje ukrepov za varčevanje z energijo in zmanjševanje emisij CO2. Partnerji bodo preko razprav, izmenjave znanj in izkušenj pripravili strokovne podlage in izhodišča za aktivno sodelovanje prebivalcev. Vsak izmed partnerjev bo pripravil akcijski načrt, ki bo podrobno opisal načine, možnosti in strategije sodelovanja prebivalcev pri pripravi strategij na področju zmanjšanja emisij CO2. Cilj partnerskega sodelovanja je pripraviti smernice za vključevanje prebivalcev v pripravo lokalnih energetskih konceptov in demonstrirati njihovo izvajanje ter tako doseči znatno zmanjšanje  emisije CO2 v lokalnih skupnostih.

Energetska agencija za Podravje v projektu sodeluje kot partner.

Aktivnosti, ki jih Energap izvaja v okviru projekta in promocijski material:

 

Osnovne informacije

Program: Interreg Europe

Trajanje projekta: junij 2018 – maj 2023

Spletna stran projekta: https://www.interregeurope.eu/intensify/

Facebook INTENSIFY: https://www.facebook.com/Intensify-Interreg-Europe-Project-1202191033269724/

Twitter INTENSIFY: https://twitter.com/INTENSIFYEU1

Linked In INTENSIFY: https://www.linkedin.com/groups/8752358/

Povezane novice in objave
#
26. maj 2020 08:59
Izmenjava idej in izkušenj
#
20. maj 2020 11:39
Evropska komisija želi pridobiti informacije o učinkovitosti ukrepov in o izvajanju aktivnosti na področju energetske učinkovitosti v podjetjih. V ta namen organiziramo spletno delavnico.

Ostali projekti