Intensify

Projekt je sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru programa Interreg Europe.

Interreg so programi, ki spodbujajo sodelovanje med regijami v Evropski uniji, ki jih financira Evropski sklad za regionalni razvoj. Program nudi pomoč regijam in lokalnim skupnostim v Evropi pri pripravi in izvajanju tudi podnebnih strategij in s tem boljših priložnosti za izmenjavo znanj in izkušenj o strategijah in praksah. Program si z ustvarjanjem priložnosti in izmenjavo izkušenj prizadeva, da bi vlaganja partnerjev vodila do trajnostnih rešitev za ljudi in prostor.

INTENSIFY (Increase carbon reductions through increased community engagement – Znatno znižanje emisij CO2  z aktivnim sodelovanjem prebivalcev) je mednarodni projekt sofinanciran s strani Evropske komisije, programa Interreg Europe. V projektu sodeluje 9 partnerjev iz 9 držav: Portugalske, Irske, Španije, Velike Britanije, Italije, Nemčije, Hrvaške, Litve in Slovenije. Vodilni partner je AGENEAL, energetska agencija mesta Almade na Portugalskem.

V okviru projekta INTENSIFY poteka izmenjava idej in izkušenj na področju vključevanja prebivalcev različnih občin v načrtovanje in izvajanje ukrepov za varčevanje z energijo in zmanjševanje emisij CO2. Partnerji bodo preko razprav, izmenjave znanj in izkušenj pripravili strokovne podlage in izhodišča za aktivno sodelovanje prebivalcev. Vsak izmed partnerjev bo pripravil akcijski načrt, ki bo podrobno opisal načine, možnosti in strategije sodelovanja prebivalcev pri pripravi strategij na področju zmanjšanja emisij CO2. Cilj partnerskega sodelovanja je pripraviti smernice za vključevanje prebivalcev v pripravo lokalnih energetskih konceptov in demonstrirati njihovo izvajanje ter tako doseči znatno zmanjšanje  emisije CO2 v lokalnih skupnostih.

Energetska agencija za Podravje v projektu sodeluje kot partner.

Aktivnosti, ki jih Energap izvaja v okviru projekta in promocijski material:

 

Osnovne informacije

Program: Interreg Europe

Trajanje projekta: junij 2018 – maj 2023

Spletna stran projekta: https://www.interregeurope.eu/intensify/

Facebook INTENSIFY: https://www.facebook.com/Intensify-Interreg-Europe-Project-1202191033269724/

Twitter INTENSIFY: https://twitter.com/INTENSIFYEU1

Linked In INTENSIFY: https://www.linkedin.com/groups/8752358/

Povezane novice in objave
#
22. feb. 2023 09:55
2. marca 2023 bo v okviru projekta PROSPECT+, sofinanciranega s strani Evropske komisije v okviru programa Obzorje 2020, objavljen razpis za mesta, regije in lokalne energetske agencije za izboljšanje…
#
19. okt. 2022 09:10
V sredo, 26.10.2022 bo ob 10.00 uri v konferenčni dvorani Hotela Maribor, Glavni trg 8, Maribor potekalo prvo regijsko srečanje za lokalne skupnosti, kjer bodo predstavljeni izzivi in rešitve…
#
30. avg. 2022 10:40
Predstavljamo vam poseben »ENERGETSKI KOVČEK«, v katerem so orodja in naprave za diagnosticiranje energetskih izgub v stavbah, kot so termovizijska kamera, merilnik svetilnosti in moči, sobni…
#
30. avg. 2022 09:53
Kako varna je moja oskrba z energijo in kaj narediti, če je ogrožena.
#
6. jun. 2022 12:02
Listino »Konvencija županov« bo v petek, 10. junija 2022 podpisalo dvanajst županov občin na območju delovanja Energetsko podnebne agencije za Podravje.
#
8. apr. 2022 12:53
Energetska agencija za Podravje se je v mesecu marcu 2022 preimenovala v Energetsko podnebno agencijo za Podravje (ENERGAP).
#
7. dec. 2021 11:04
Vabimo vas, da se nam pridružite in postanete eden izmed udeležencev projekta PROSPECT+ v vlogi mentorja oziroma strokovnjaka, ki bo svoje znanje, izkušnje in primere dobrih praks iz področij ukrepov…
#
14. okt. 2021 09:59
Energap vam v sodelovanju z neodvisnim energetskim strokovnjakom in strokovnim vodjem Zavoda energetsko svetovanje (ZaEnSvet), gospodom Matjažem Valenčičem, dipl. inž. str., ponuja sklop dveh spletnih…
#
26. nov. 2020 13:52
Energap je v mesecu oktobru 2020, v okviru evropskega projekta INTENSIFY, programa Interreg Europe organizirala dva spletna, virtualna študijska obiska.
#
15. okt. 2020 12:33
V okviru letošnja konference Trajnostne gradnje je dr. Vlasta Krmelj, direktorica Energetske agencije za Podravje predstavila nekaj zanimivosti na področju obnove ogrevalnih sistemov.
#
13. okt. 2020 12:47
Energetski zakon opredeljuje zahtevo, da morajo biti vse nove stavbe, zgrajene po 31. decembru 2020, ki za svoje delovanje porabijo energijo za ogrevanje in/ali hlajenje, zgrajene kot skoraj…
#
26. maj 2020 08:59
Izmenjava idej in izkušenj
#
20. maj 2020 11:39
Evropska komisija želi pridobiti informacije o učinkovitosti ukrepov in o izvajanju aktivnosti na področju energetske učinkovitosti v podjetjih. V ta namen organiziramo spletno delavnico.

Ostali projekti