PROSPECT+

Projekt je sofinanciran s strani Evropske komisije, programa Horizon 2020 (Obzorje 2020).

 

PROSPECT+ je projekt, v okviru katerega 11 projektnih partnerjev nudi mestom in regijam znanje in podporo pri načrtovanju in izvajanju projektov na področju trajnostne energije in preprečevanja ter prilagajanja podnebnim spremembam (Capacity building for cities and regions - from learning to action! - Od učenja do izvedbe projektov na področju trajnostne energije in podnebnih sprememb).

PROSPECT+ je projekt krepitve znanja in zmogljivosti ter povečanja aktivnosti mest in regij za izvajanje ukrepov za prehod v podnebno nevtralnost. Gre za nadaljevanje izvajanja aktivnosti projekta PROSPECT, ki je izvajal program medsebojnega učenja lokalnih in regionalnih odločevalcev ter izmenjavo znanja in izkušenj o tem, kako izvesti trajnostne energetske in podnebne akcijske načrte z uporabo naprednih finančnih shem.

PROSPECT+ bo nadaljeval medsebojno učenje v okviru 5 učnih modulov. Vsebine modulov zajemajo področja ukrepov v javnih in zasebnih stavbah, javno razsvetljavo, promet in različne medsektorske teme.

PROSPECT+ bo pripomogel k povečanju znanja, izmenjavi izkušenj ter povečanju zmogljivosti lokalnih skupnosti za učinkovito financiranje in izvajanje lokalnih energetsko podnebnih načrtov, vključno z njihovim ustreznim spremljanjem in preverjanjem ter tudi zagotavljanjem, da se takšni načrti nadgrajujejo in dopolnjujejo z znanjem in izkušnjami drugih lokalnih skupnosti. S tem bo pripomogel k lajšanju procesov odločanja na ravni posameznih občin glede učinkovitega izvajanja ukrepov energetske učinkovitosti, obnovljivih virov energije in prehoda v podnebno nevtralno družbo.

V okviru projekta pričakujemo, da bo več kot 200 občin pospešilo izvajanje akcijskih načrtov in pridobilo znanja glede izvajanja podnebnih in energetskih projektov (SECAP) ter ostalih trajnostnih razvojnih načrtov.

Energetska agencija za Podravje v projektu sodeluje kot partner.

 

Aktivnosti, ki jih Energap izvaja v okviru projekta in promocijski material:

 

Osnovne informacije

Program: Horizon 2020

Trajanje projekta: september 2021 – februar 2025

Spletna stran projekta: https://h2020prospect.eu/

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/peerpoweredcitiesandregions/


Povezane novice in objave
#
1. jul. 2024 10:37
Prijavite se za prestižno Energetsko nagrado EUSALP 2024, ki letos poteka pod geslom »Energetski prehod v malih in srednje velikih podjetjih«. Rok za oddajo vlog je 16. september 2024. Več v…
#
24. jun. 2024 11:27
ENERGAP skozi vso leto za vas pripravlja kratke spletne novice. V njih so zapisane aktualne novice iz različnih področij na področju rabe obnovljivih virov energije in učinkovite rabe energije. Berite…
#
24. apr. 2024 11:59
Vabimo vas, da prisluhnete navdihujočim zgodbam podnebnih voditeljev, ki v okviru svojega delovanja posebno pozornost posvečajo področju doseganja podnebne nevtralnosti in uvajajo dobre prakse na…

Ostali projekti