PROSPECT+

Projekt je sofinanciran s strani Evropske komisije, programa Horizon 2020 (Obzorje 2020).

 

PROSPECT+ je projekt, v okviru katerega 11 projektnih partnerjev nudi mestom in regijam znanje in podporo pri načrtovanju in izvajanju projektov na področju trajnostne energije in preprečevanja ter prilagajanja podnebnim spremembam (Capacity building for cities and regions - from learning to action! - Od učenja do izvedbe projektov na področju trajnostne energije in podnebnih sprememb).

PROSPECT+ je projekt krepitve znanja in zmogljivosti ter povečanja aktivnosti mest in regij za izvajanje ukrepov za prehod v podnebno nevtralnost. Gre za nadaljevanje izvajanja aktivnosti projekta PROSPECT, ki je izvajal program medsebojnega učenja lokalnih in regionalnih odločevalcev ter izmenjavo znanja in izkušenj o tem, kako izvesti trajnostne energetske in podnebne akcijske načrte z uporabo naprednih finančnih shem.

PROSPECT+ bo nadaljeval medsebojno učenje v okviru 5 učnih modulov. Vsebine modulov zajemajo področja ukrepov v javnih in zasebnih stavbah, javno razsvetljavo, promet in različne medsektorske teme.

PROSPECT+ bo pripomogel k povečanju znanja, izmenjavi izkušenj ter povečanju zmogljivosti lokalnih skupnosti za učinkovito financiranje in izvajanje lokalnih energetsko podnebnih načrtov, vključno z njihovim ustreznim spremljanjem in preverjanjem ter tudi zagotavljanjem, da se takšni načrti nadgrajujejo in dopolnjujejo z znanjem in izkušnjami drugih lokalnih skupnosti. S tem bo pripomogel k lajšanju procesov odločanja na ravni posameznih občin glede učinkovitega izvajanja ukrepov energetske učinkovitosti, obnovljivih virov energije in prehoda v podnebno nevtralno družbo.

V okviru projekta pričakujemo, da bo več kot 200 občin pospešilo izvajanje akcijskih načrtov in pridobilo znanja glede izvajanja podnebnih in energetskih projektov (SECAP) ter ostalih trajnostnih razvojnih načrtov.

Energetska agencija za Podravje v projektu sodeluje kot partner.

 

Aktivnosti, ki jih Energap izvaja v okviru projekta in promocijski material:

 

Osnovne informacije

Program: Horizon 2020

Trajanje projekta: september 2021 – februar 2025

Spletna stran projekta: https://h2020prospect.eu/

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/peerpoweredcitiesandregions/


Povezane novice in objave
#
22. feb. 2023 09:55
2. marca 2023 bo v okviru projekta PROSPECT+, sofinanciranega s strani Evropske komisije v okviru programa Obzorje 2020, objavljen razpis za mesta, regije in lokalne energetske agencije za izboljšanje…
#
22. nov. 2022 10:33
Prijave za pridobitev tehnične pomoči v okviru iniciative ECR so odprte do 31. decembra 2022.
#
19. okt. 2022 09:10
V sredo, 26.10.2022 bo ob 10.00 uri v konferenčni dvorani Hotela Maribor, Glavni trg 8, Maribor potekalo prvo regijsko srečanje za lokalne skupnosti, kjer bodo predstavljeni izzivi in rešitve…

Ostali projekti