Empower

Projekt je sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru programa Interreg Europe.

Interreg so programi, ki spodbujajo sodelovanje med regijami v Evropski uniji, ki jih financira Evropski sklad za regionalni razvoj. Program, ki pokriva celotno EU v obdobju 2014-2020 nudi pomoč regijam in lokalnim skupnostim v Evropi pri pripravi in izvajanju boljših strategij in s tem boljših priložnosti za izmenjavo znanj in izkušenj o strategijah in praksah.

Program financira projekte v okviru štirih prednostnih osi: Raziskave in inovacije, Konkurenčnost srednjih in malih podjetij, Nizkoogljično gospodarstvo in Okolje in učinkovita raba virov.

Program si z ustvarjanjem priložnosti in izmenjavo izkušenj prizadeva, da bi vlaganja partnerjev vodila do trajnostnih rešitev za ljudi in prostor.


EMPOWER (More carbon reduction by dynamically monitoring energy efficiency - Zmanjšanje CO2 s spremljanjem energetske učinkovitosti) je mednarodni projekt sofinanciran s strani Evropske komisije, programa Interreg Europe. V projektu sodeluje 9 partnerjev iz 9 držav: Slovenije, Švedske, Francije, Nemčije, Portugalske, Irske, Španije, Italije in Poljske. Vodja projekta je Energetska agencija za Podravje.

V okviru projekta EMPOWER poteka izmenjava idej in izkušenj na področju dinamičnega spremljanja energetske učinkovitosti v stavbah in v povezavi le-te z inovativnimi finančnimi instrumenti. Cilj partnerskega sodelovanja je zmanjšati emisije ogljikovega dioksida in izboljšati strateško načrtovanje na področju nizkoogljičnega gospodarstva.

Več na spletni strani www.interregeurope.eu/empower

 

Projekt EMOBILITY WORKS pomaga pri premagovanju ovir na področju javnih naročilih za e-vozila, namestitvi električnih polnilnih postaj in dobavi energije iz obnovljivih virov, kot tudi širše pri promociji trajnostne mobilnosti. Namen projekta EMOBILITY WORKS je pomoč občinam in podjetjem pri vzpostavitvi električne mobilnosti. S tem želimo doseči, da bo do leta 2020 delež električnih vozil v urbanih območjih večji.
Namen projekta Streetlight-EPC je ustvariti ponudbo in povpraševanje v 9. evropskih regijah ter vzpostaviti lažje ustanavljanje regionalnih storitev v zvezi s pogodbenim zagotavljanjem prihrankov energije.
Interreg so programi, ki spodbujajo sodelovanje med regijami v Evropski uniji, ki jih financira Evropski sklad za regionalni razvoj.