Empower

Projekt je sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru programa Interreg Europe.

Interreg so programi, ki spodbujajo sodelovanje med regijami v Evropski uniji, ki jih financira Evropski sklad za regionalni razvoj. Program, ki pokriva celotno EU v obdobju 2014-2020 nudi pomoč regijam in lokalnim skupnostim v Evropi pri pripravi in izvajanju boljših strategij in s tem boljših priložnosti za izmenjavo znanj in izkušenj o strategijah in praksah. Program financira projekte v okviru štirih prednostnih osi: Raziskave in inovacije, Konkurenčnost srednjih in malih podjetij, Nizkoogljično gospodarstvo in Okolje in učinkovita raba virov. Program si z ustvarjanjem priložnosti in izmenjavo izkušenj prizadeva, da bi vlaganja partnerjev vodila do trajnostnih rešitev za ljudi in prostor.


EMPOWER (More carbon reduction by dynamically monitoring energy efficiency - Zmanjšanje CO2 s spremljanjem energetske učinkovitosti) je mednarodni projekt sofinanciran s strani Evropske komisije, programa Interreg Europe. V projektu sodeluje 9 partnerjev iz 9 držav: Slovenije, Švedske, Francije, Nemčije, Portugalske, Irske, Španije, Italije in Poljske.

V okviru projekta EMPOWER poteka izmenjava idej in izkušenj na področju dinamičnega spremljanja energetske učinkovitosti v stavbah in v povezavi le-te z inovativnimi finančnimi instrumenti. Cilj partnerskega sodelovanja je zmanjšati emisije ogljikovega dioksida in izboljšati strateško načrtovanje na področju nizkoogljičnega gospodarstva.

Vodja projekta in vodja komunikacije je Energetska agencija za Podravje.

Več na spletni strani www.interregeurope.eu/empower

 


Povezane novice in objave
#
20. maj 2020 11:39
Evropska komisija želi pridobiti informacije o učinkovitosti ukrepov in o izvajanju aktivnosti na področju energetske učinkovitosti v podjetjih. V ta namen organiziramo spletno delavnico.
#
16. apr. 2019 14:11
V okviru projekta EMPOWER potekajo aktivnosti izmenjave izkušenj in znanj na področju energetskega upravljanja v javnem sektorju med 9 evropskimi regijami.

Ostali projekti

Osnovne informacije

Program: Interreg Europe

Trajanje projekta: januar 2017 – december 2021

Spletna stran projekta: https://www.interregeurope.eu/empower/

Facebook EMPOWER: https://www.facebook.com/Empower0/

Twitter EMPOWER: https://twitter.com/interregempower