Alpgids projekt in mikro omrežje

 

Mikro omrežja predstavitveni video

Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije in vzpostavitev mikro omrežij v Alpskem prostoru. Projekt ALPGRIDS, ki prinaša nove izzive in priložnosti 12 projektnim partnerjem je sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru programa Interreg Alpine Space. Glavni cilj projekta je povečati delež obnovljivih virov energije (OVE) z vzpostavitvijo mikro omrežij v Alpah.

Več na spletni strani projekta ALPGRIDS