Involve

Projekt se sofinancira iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru programa Interreg IVC.

 

INTEREG IVC je program medregionalnega sodelovanja in je financiran s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj. Namen programa Interreg IVC je "izboljšati uspešnost politik za regionalni razvoj", ki jo lahko zagotovijo regionalne in lokalne oblasti in drugi akterji s pomočjo izmenjave, razširjanja in prenosa izkušenj, znanja in dobrih praks. Cilj programa Interreg IVC je spodbujanje regionalnega razvoja s pomočjo sodelovanja in učenja od drugih držav.

 

Glavni cilj projekta INVOLVE (Involving the private sector in Mobility Management – Sodelovanje zasebnega sektorja z javnim sektorjem na področju upravljanja z mobilnostjo) je izboljšanje stanja na področju trajnostne mobilnosti s pomočjo izmenjave izkušenj in prenosa primerov dobrih praks. Namen projekta je izboljšati sodelovanje z zasebnim sektorjem in s tem povečati prehod na bolj trajnostne oblike prevoza v evropskih regijah. V projekt je vključenih 12 partnerjev iz desetih držav: Nemčije, Italije, Nizozemske, Češke, Grčije, Litve, Poljske, Velike Britanije, Španije in Slovenije.


V okviru projekta so organizirani študijski obiski namenjeni izmenjavi izkušenj v okviru primerov dobrih praks in oblikovan je »Register primerov dobrih praks«, organizirani so seminarji namenjeni javnemu in zasebnemu sektorju na področju prometa, oblikovan je spletni portal, ki je namenjen objavljanju informativno - izobraževalnih gradiv, izmenjavi mnenj, izkušenj in prenosu informacij.


Energetska agencija za Podravje v projektu sodeluje kot partner.

Osnovne informacije

Program: Program Interreg IVC

Trajanje projekta: 2012-2014

Spletna stran projekta: www.involve-project.eu


Ostali projekti