EUROPEAN CITY FACILITY – EUCF

Projekt je sofinanciran s strani programa EU LIFE.

Evropski sklad za občine (European City Facility - EUCF) je pobuda, ustanovljena v sklopu Okvirnega programa za raziskave in inovacije Evropske unije (Obzorje 2020) in je financiran s strani programa EU LIFE.

Glavni cilj EUCF je nuditi pomoč občinam, lokalnim javnim organom in skupinam občin pri razvoju investicijskih konceptov (IK) na področju trajnostne energije. EUCF izbranim prijaviteljem zagotavlja hitro in poenostavljeno finančno pomoč v višini 60.000 EUR ter jim nudi tudi tehnično in pravno strokovno podporo. Upravičeni stroški vključujejo pripravo investicijske dokumentacije in zasnove investicijskih projektov na področju trajnostne energije, kot so opredeljeni v lokalnih energetskih in/ali podnebnih konceptih. Sredstva EUCF niso namenjena neposrednemu financiranju samih naložb, temveč se lahko uporabijo za zagotavljanje strokovne pomoči in razvoj načrtov, ki omogočajo možnost pridobitve dodatnih naložb iz drugih virov, kot so program ELENA, javno-zasebna partnerstva in zasebne investicije.

Vizija EUCF je, da evropska mesta prepoznajo in izkoristijo finančno in tehnično podporo EUCF za uresničitev svojih potreb ter premagovanje ovir pri financiranju in izvajanju ambicioznih energetskih in podnebnih strategij. Sklad si prizadeva za povečanje vloge mest pri pospeševanju energetske tranzicije ter spodbuja in podpira mesta pri njihovem prizadevanju za trajnostno in zeleno prihodnost.

EUCF omogoča decentralizirano in prilagojeno podporo malim in srednje velikim občinam s pomočjo naslednjih ukrepov:

  • za peti poziv EUCF (aprila 2023) je bil v vsaki državi članici EU, vključno z Ukrajino in Islandijo, imenovan državni strokovnjak, ki nudi pomoč prijaviteljem in upravičencem;
  • leta 2023 so bile vzpostavljene Nacionalne kontaktne točke, ki bodo podpirale širjenje novih razpisov EUCF ter zagotavljale usmeritve glede izkoriščanja investicijskih konceptov in možnosti financiranja.


Energetsko podnebna agencija za Podravje - ENERGAP je Nacionalna kontaktna točka EUCF za Slovenijo, medtem ko je državni strokovnjak EUCF za Slovenijo Miha Jensterle (ce.slovenia@eucityfacility.eu).

Partnerji konzorcija EUCF so Energy Cities, Climate Alliance , FEDARENE, Adelphi, Enviros, ICLEI in GNE Finance.

EUCF načrtuje izvedbo treh razpisov za prijavo, ki sledijo prejšnjim štirim razpisom:

  • 5. razpis, ki je odprt od 28. aprila 2023 do 30. junija 2023 - rok za oddajo prijav je 30. junij 2023 do 17. ure.
  • 6. razpis, ki bo objavljen januarja 2024
  • 7. razpis, ki bo objavljen oktobra 2024

ENERGAP je za vse zainteresirane pripravila brezplačno spletno predstavitev 5. razpisa iniciative EUCF.

Posnetek predstavitve in informacije o razpisu so na voljo na naslednji povezavi: https://www.youtube.com/watch?v=iZF0Pm0WGPs

Predstavitev celotnega 5.razpisa je dostopna TUKAJ

Rok za oddajo prijav je 30. junij 2023 do 17. ure.

Več informacij o razpisu najdete na spletni strani: https://www.eucityfacility.eu/5th-call.

 

Prispevek - Evropski sklad za občine (European City Facility - EUCF) podpira trajnostne energetske projekte v slovenskih občinah - peti razpis je odprt

 

Osnovne informacije

Osnovne informacije

Program: Ustanovljena v sklopu Okvirnega programa za raziskave in inovacije Evropske unije (Obzorje 2020) in je financiran s strani programa EU LIFE

Spletna stran projekta: https://www.eucityfacility.eu/home.html

Twitter:  https://twitter.com/eucityfacility


Povezane novice in objave
#
20. sep. 2023 11:57
Vabimo vas, da se udeležite strokovnega posveta Izvajanje energetskih pregledov: Digitalizacija energetskih pregledov stavb in industrijskih procesov. Strokovni posvet bo potekal v četrtek, 19.…
#
11. sep. 2023 12:54
Marko Rojs, energetski svetovalec Energetsko podnebne agencije za Podravje (ENERGAP) je pripravil nasvete, kako lahko vsak izmed nas prispeva k zmanjšanju finančnega bremena, ki ga prinašajo nižje…

Ostali projekti