Projekt OCR

Projekt se sofinancira iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru operativnega programa Slovenija-Madžarska 2007-2013.

 

V okviru Evropskega teritorialnega sodelovanja je čezmejnemu sodelovanju med Republiko Slovenijo in Republiko Madžarsko namenjen Operativni program Slovenija – Madžarska 2007-2013. Glavni cilj kohezijske politike Evropske unije je povečanje ekonomske in socialne kohezije držav članic z namenom spodbujanja skladnega, uravnoteženega in trajnostnega razvoja Skupnosti ob hkratnem zmanjševanju gospodarskih, socialnih in teritorialnih neskladij.

 

Projekt »OCR« (Implementacija naprednih tehnologij varstva okolja in kreativno raziskovanje na prostem), je triletni projekt programa čezmejnega sodelovanja Slovenija – Madžarska 2007-2013. V projektu sodeluje 5 projektnih partnerjev iz dveh držav: Energetska agencija za Podravje, Univerza v Mariboru, Občina Starše, mesto Zalakaros in Prostovoljno Gasilsko Društvo mesta Vasvar.


V okviru projekta se je zgradilo multifunkcijsko omrežje, ki poleg izobraževanja na prostem omogoča tudi izobraževanje na daljavo. S projektom smo lokalne skupnosti spremenili v raziskovalno okolje, kar je v izbranih območji bistveno povečalo pretok raziskovalcev tako v čezmejnem smislu, kot tudi v smislu dotoka raziskovalcev iz ostalih držav.


Namen projekta je preko čezmejnega delovanja doseči boljše pogoje za bivanje prebivalcev, urediti možnost izobraževanja na prostem, omogočiti raziskovalcem pogoje izobraževanja ter vzpodbujati čezmejno sodelovanje strokovnjakov iz Madžarske in Slovenije. Hkrati so se v okviru kreativnega izobraževanja na prostem izobraževali tudi strokovnjaki iz obeh sodelujočih držav, kot tudi strokovnjaki iz celotnega sveta. Splošni cilj temelji na povečanju izmenjave kadrov, znanju, izkušnjah in primerih dobrih praks ter vključenosit v raziskovalno dejavnost šol in lokalnega okolja. S tem je omogočeno ozaveščanje prebivalcev na tem čezmejnem prostoru, da je to področje inovativno, zdravo in naravno dragoceno za življenje in delo.

 

Energetska agencija za Podravje v projektu sodeluje kot vodilni partner.

Osnovne informacije

Program: Operativni program Slovenija-Madžarska 2007-2013

Trajanje projekta: 2011-2014

Spletna stran projekta: http://www.ocr-project.eu/


Ostali projekti