Advance

Projekt je sofinanciran s strani Evropske komisije, programa Inteligentna energija Evrope.


ADVANCE: better planning, better cities (Auditing and certification scheme to increase the quality of sustainable urban mobility plans in cities - Revidiranje in shema certificiranja načrtov trajnostne mobilnosti v mestih za izboljšanje njihove kakovosti) je projekt v katerem sodeluje 11 projektnih partnerjev iz 10 držav.

 

Cilji projekta:

  • Zagotoviti kakovost načrta SUMP (Načrta trajnostne mobilnosti v mestih) ter si prizadevati za širjenje visoko kakovostnih in povezanih politik za trajnostni mestni promet.
  • Izboljšanje kakovosti načrtov SUMP.
  • Določitev kritične mase mest in občin.
  • Podpora lokalnim ukrepom.
  • Promocija načrtov SUMP po Evropi.
  • Prihranki energije na evropski ravni.

 

V okviru projekta želimo izboljšati načine načrtovanja energetsko učinkovitega mestnega prometa. Za dosego ciljev se v okviru projekta razvijajo in testirajo mehanizmi in instrumenti za revizijske preglede in priporočila za načrt trajnostne mobilnosti v mestih (Sustainable urban mobility plan). Uporaba ADVANCE revizijskega pregleda se odraža v lokalnih akcijskih načrtih s konkretnimi ukrepi za mesto.

 

Poudarek projekta je na podpori mestom, ki še nimajo integriranega SUMP-a (Načrta trajnostne mobilnosti v mestih). Za mesta, ki že imajo urejen SUMP, projekt ponuja oceno teh SUMP-ov in njihov potencial za nadaljnje izboljšave. Mesta, ki uspešno izvedejo revizijske preglede svojih mobilnostnih načrtov ali se zavežejo narediti kvaliteten mobilnostni načrt, lahko pridobijo ADVANCE certifikat.

 

Energetska agencija za Podravje v projektu sodeluje kot partner.

Osnovne informacije

Program: EU Intelligent Energy Europe

Trajanje projekta: 2011-2014

Spletna stran projekta: http://eu-advance.eu./


Ostali projekti