RAZUMEVANJE IN STRATEŠKO NAČRTOVANJE MIKRO OMREŽIJ V ALPSKEM PROSTORU

Dva priročnika sta bila pripravljena v okviru projekta ALPGRIDS programa Interreg Alpine Space, katerega cilj je ustvariti in promovirati model mikro omrežij za regijo območja Alp. Njegov cilj je prispevati k razvoju skupnega razumevanja mikro omrežij in njihove potencialne vloge pri podpori trajnostnem energetskem prehodu in delovanju energetskih skupnosti v Alpah.


V prvem priročniku so zbrane informacije o mikro omrežjih in energetskih skupnostih preko opisa 7 pilotnih projektov, ki so jih izvajali partnerji projekta ALPGRIDS in rezultati transnacionalnih izmenjav. Vsebuje tudi informacije o strateškem in zakonodajnem okviru, ki podpira oblikovanje energetskih skupnosti, nudi pa tudi nekaj idej za izvajanje takšnih projektov.

Priročnik je namenjen:

  • energetskim skupnostim na področju energije iz obnovljivih virov in energetskim skupnostim;
  • lokalnim in regionalnim javnim oblastem, ki so pripravljene podpreti oblikovanje in razvoj energetskih skupnosti;
  • energetskim agencijam, občinskim svetom, občanom in deležnikom;
  • energetskim družbam, kot so upravljavci omrežij, regulatorji trga z energijo in ponudniki energetskih storitev;
  • inženirskim podjetjem ter
  • oblikovalcem strategij in političnim odločevalcem.

Priročnik zagotavlja osnovne informacije o mikro omrežjih in njihovih različnih oblikah. Z njegovo pomočjo boste morda bolje razumeli ključne točke dveh direktiv EU, ki določata okvir za energetske skupnosti in mikro omrežja.

V priročniku boste našli informacije o prihodnjih priložnostih za lokalno energetsko samozadostnost, trajnost, odpornost in stroškovno učinkovitost na področju rabe električne energije, ogrevanja/hlajenja ali rabe plina za občine, občane, kmete in mala podjetja.

PRIROČNIK RAZUMEVANJE MIKRO OMREŽIJ

 

V nadaljevanju vam predstavljamo še en priročnik, ki pa podaja konkretne elemente za pomoč pri oblikovanju in izvajanju strategij, ki pripomorejo k učinkovitemu razvoju lokalnih energetskih skupnosti na ozemljih alpskega prostora.

V priročniku je navedeno, kako se lahko oblikujejo politike in instrumenti za podporo lokalnim energetskim skupnostim. Cilj je zagotoviti pomembne informacije, namenjene spodbujanju razvoja celostne nizkoogljične politike na nadnacionalni ravni. V njem so lokalne energetske skupnosti in kolektivni energetski ukrepi opisani kot orodje za ekološki prehod in za soočanje s podnebnimi spremembami, ki prebivalcem dajejo možnost, da z energetskim trgom sodelujejo kot “proizvajalci-odjemalci”, tj. ljudje, ki proizvajajo in porabljajo lastno energijo iz obnovljivih virov.

Priročnik je namenjen:

  • lokalnim skupnostim in drugim javnim organom,
  • državnim organom, ki delujejo na področju energije in
  • ljudem, ki želijo sodelovati v energetskih skupnostih.

S pomočjo nabora informacij, ki temeljijo na izkušnjah, ki so jih pridobili partnerji v projektu, lahko bralec izve, kako lahko zgradi lokalno energetsko skupnost na svojem ciljnem območju. Priročnik ponuja informacije in orodja, ki bodo v pomoč pri strukturiranju projekta “na ključ”.

PRIROČNIK STRATEŠKO NAČRTOVANJE MIKROOMREŽIJ

 

Več o projektu ALPGRIDS si preberite na spletni strani projekta:

https://alpine-space.org/projects/alpgrids/en/home  
 

Lahko pa se tudi pridružite skupini LinkedIn, v okviru katere si izmenjujemo orodja in izkušnje: https://www.linkedin.com/groups/8910047/