REMARKABLE - EU PROGRAM PODNEBNIH VODITELJEV

Projekt je sofinanciran s strani Evropske komisije, programa Horizon 2020 (Obzorje 2020).

REMARKABLE je projekt, v katerem sodeluje 10 partnerjev iz 7 evropskih regij, ki bodo lokalnim voditeljem v pomoč pri doseganju podnebne nevtralnosti do leta 2050. Kot partner v projektu sodeluje tudi ENERGAP.

Nekatere lokalne skupnosti se že osredotočajo na strategije za blažitev podnebnih sprememb in prilagajanje nanje, a jim za učinkovito realizacijo projektov pogosto primanjkuje močnega vodstva na občinski ravni, kar bi omogočilo hitrejšo in učinkovitejšo pot do konkretnih učinkov. In prav pri tem jim bo v pomoč projekt REMARKABLE.

Ena od ključnih projektnih aktivnosti se osredotoča na šolanje novih generacij podnebnih voditeljev.

Vzpostavljena je bila mreža podnebnih voditeljev (EU Climate Leaders Circle), ki v sklopu aktivnosti in mreženja spodbuja vključene, da izboljšajo kompetence in s svojim delom in idejami spodbujajo občine, javne institucije in druge skupnosti, da pozornost usmerijo v poglobljene strateške načrte in ukrepe s katerimi bodo cilji doseganja podnebne nevtralnosti  do leta 2050 uresničljivejši.

V sklopu Programa podnebnih voditeljev (Climate Leadership Programme), ki je bil pripravljen in se izvaja v okviru projekta, bo v obdobju november 2023 – junij 2023 izvedeno izobraževanje za perspektivne podnebne vodje na občinah, v javnih institucijah in drugih skupnostih. Izobraževanje bo izvedeno v obliki kratkih on-line dogodkov v okviru katerih bodo izbrani govorci – prepoznani podnebni voditelji iz različnih evropskih držav predstavili svoje delo in uspešno izvedene aktivnosti in projekte na področju doseganja podnebne nevtralnosti.

Če vas in vašo organizacijo zanima sodelovanje nas prosim kontaktirajte na info@energap.si.

Pregled ostalih ključnih projektnih aktivnosti:

  • Kot strokovna podpora nadaljnjim projektnim aktivnostim je bila v prvem koraku s strani etnografskih strokovnjakov izvedena sociološko družbena raziskav. Opravljeni so bili intervjuji z identificiranimi lokalnimi odločevalci, ki pri svojem delu pomembno pozornost posvečajo aktivnostim doseganja podnebne nevtralnosti. Ugotovitve raziskave so služile kot izhodišča pri načrtovanju programa podnebnih voditeljev.
  • Partnerji pripravljamo 60 načrtov za doseganje podnebne nevtralnosti do leta 2050. Ti načrti bodo obstoječim in prihodnjim podnebnim voditeljem omogočili, da strateške želje in politične ambicije prevedejo v konkretne daljnosežne ukrepe. ENERGAP pripravlja načrte za 7 izbranih občin Zgornjega Podravja.
  • Razvijamo orodje za spremljanje učinkov ukrepov na področju podnebja in energije, ki bo vsebovalo vodnik po načrtih podnebne nevtralnosti in številne nove storitve v obliki storitve »vse na enem mestu« (One Stop Shop). S tem bomo energetske agencije, ki sodelujemo v projektu REMARKABLE, razširile svoje dejavnosti in nadaljevale pot ključnih pospeševalcev sprememb pri reševanju izzivov prehoda v brezogljično prihodnost in podnebno nevtralnost. ENERGAP je v okviru projekta vzpostavila novo INFORMACIJSKO TOČKO.
  • V okviru projekta iščemo sinergije z že obstoječimi omrežji in združenji (npr. ManagEnergy, CoM,…) s ciljem mobilizacije 10.000 zainteresiranih deležnikov do leta 2030.

Osnovne informacije

Program: Horizon 2020

Trajanje projekta: september 2021 – avgust 2024

Spletna stran projekta: https://climateleaders.eu/ 

Facebook: https://www.facebook.com/hashtag/remarkableU/

Twitter: https://twitter.com/search?q=%23remarkableU

LinkedIn: https://www.linkedin.com/showcase/remarkable-climate-leaders


Povezane novice in objave
#
10. jun. 2024 07:54
Cona Tezno vas v sodelovanju z ŠGZ in ENERGAP vabi na »Zeleni poslovni zajtrk« v četrtek, 20. junija 2024 ob 10. uri v TAM PUB, Perhavčeva ulica 13, 2000 Maribor
#
6. maj 2024 09:12
Vabimo vas na dogodek ob otvoritvi SVETOVALNE PISARNE KONTAKTNE TOČKE BORZEN, v četrtek 9. maja 2024 ob 9.30 uri v Kulturni dom Hoče, Pohorska cesta 15, Hoče.
#
24. apr. 2024 11:59
Vabimo vas, da prisluhnete navdihujočim zgodbam podnebnih voditeljev, ki v okviru svojega delovanja posebno pozornost posvečajo področju doseganja podnebne nevtralnosti in uvajajo dobre prakse na…

Ostali projekti