frontierCities

Projekt je sofinanciran s strani Evropske komisije.


FrontierCities – »Future internet-public private partnership FP7« je projekt, 7. Okvirnega programa za raziskave in tehnološki razvoj, na področju programa Internet prihodnosti in javno-zasebna partnerstva. Usmerjen je na koncept tako imenovanih “pametnih mest - smart cities” in na pripravo novih rešitev, ki zagotavljajo izboljšano kvaliteto obstoječih in razvoj novih, inovativnih storitev, kar dviguje kvaliteto življenja in dela v mestu, tako za prebivalce kot za obiskovalce. Projekt se osredotoča na izboljšave in nadgradnjo na področju osnovnih upravljavskih nalog mesta, kot sta mobilnost in transport, ki imata v mestu eno izmed najpomembnejših vlog. Tako s stališča atraktivnosti mesta za življenje in delo, kot razvoja turizma in drugih gospodarskih panog v mestu. Zelo velik vpliv imata tudi na porabo javnih financ.

Energap v projektu sodeluje kot partner.

Več o projektu si lahko preberete na www.fi-frontiercities.eu.

Ostali projekti