frontierCities

Projekt je sofinanciran s strani Evropske komisije.

 

FRONTIERCITIES – »Future internet - public private partnership FP7« je projekt  7. Okvirnega programa za raziskave in tehnološki razvoj, na področju programa Internet prihodnosti in javno-zasebna partnerstva.

 

Usmerjen je na koncept tako imenovanih “pametnih mest - smart cities in na pripravo novih rešitev, ki zagotavljajo izboljšano kvaliteto obstoječih in razvoj novih, inovativnih storitev, kar dviguje kvaliteto življenja in dela v mestu, tako za prebivalce kot za obiskovalce. Projekt se osredotoča na izboljšave in nadgradnjo na področju osnovnih upravljavskih nalog mesta, kot sta mobilnost in transport, ki imata v mestu eno izmed najpomembnejših vlog. Tako s stališča atraktivnosti mesta za življenje in delo, kot razvoja turizma in drugih gospodarskih panog v mestu. Zelo velik vpliv imata tudi na porabo javnih financ.

 

Energetska agencija za Podravje v projektu sodeluje kot partner.


Povezane novice in objave
#
8. apr. 2022 12:53
Energetska agencija za Podravje se je v mesecu marcu 2022 preimenovala v Energetsko podnebno agencijo za Podravje (ENERGAP).

Osnovne informacije

Program: 7th EU Framework Programme for Research and Innovation

Trajanje projekta: 2014 – 2016

Spletna stran projekta: www.fi-frontiercities.eu.