EnVision 2020

Projekt je sofinanciran s strani Evropske komisije, programa Jugovzhodna Evropa.


Program South East Europe pokriva območje, ki meri okoli 2,7 milijonov km2, v njem živi okoli 269 milijonov prebivalcev. Program ni samo del evropske kohezijske politike, ampak tudi sestavni del v okviru predpristopne pomoči in Evropske sosedske politike, ki krepita vezi med partnerji iz držav članic EU ter sosednjih držav. V program so vključene regije iz kar 17 različnih držav z različnim statusom glede na članstvo v EU, članice EU, države s predpristopnim statusom, potencialne kandidatke in druge sosednje države. V programu sodeluje tudi Slovenija.

 

Cilj programa je razvijanje transnacionalnih partnerstev za spodbujanje prostorskih, ekonomskih in družbenih integracijskih procesov ter povečevanje kohezije, stabilnosti in konkurenčnosti na območju sodelovanja.

 

EnVision 2020 je projekt v katerem sodeluje 10 partnerjev iz 7 držav: Bolgarije, Romunije, Italije, Hrvaške, Slovenije, Grčije in Nemčije. Potreba po izboljšanju učinkovitosti rabe virov je ena od prednostnih nalog Evropske unije. Pomembno vlogo na tem področju bodo morale v prihodnosti odigrati države jugovzhodne Evrope, ki so po energetski intenzivnosti med prvimi v Evropi.

 
Projekt EnVision 2020 temelji na predpostavki, da lahko z uvajanjem naprednih pristopov na področju rabe in proizvodnje energije, ki izhajajo iz predhodne analize stanja in ocenjenih potreb izboljšamo energetsko sliko posameznega mesta.

 
Glavne aktivnosti projekta temeljijo na:

  • Analizi energetskega sektorja in rabe virov energije v posameznih partnerski mesti.
  • Identifikaciji zakonodajnih vrzeli in ciljnih skupin odgovornih za implementacijo projektov in izboljšav na področjih učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije.
  • Identifikaciji ključnih tehnologij, ki so bistvene za izboljšanje učinkovitosti rabe energije v partnerskih mestih.
  • Identifikaciji in razvoju inovativnih finančnih instrumentov za podporo učinkovitih energetskih rešitev ob sodelovanju predstavnikov finančnega sektorja in podjetij.
  • Pripravi priporočil v namen spodbujanja identificiranih optimalnih poti usmerjenih v reševanje vrzeli na področju rabe in proizvodnje energije.

 

Energetska agencija za Podravje v projektu sodeluje kot partner.

Osnovne informacije

Program: Program South East Europe

Trajanje projekta: 2012-2014

Spletna stran projekta: www.en-vision2020.eu


Ostali projekti