POWER SAVING CHECK – COMING OF AGE

Projekt je sofinanciran iz programa evropske komisije ERASMUS+.

Erasmus+ je program EU, ki financira dejavnosti na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa.

»POWER SAVING CHECK – COMING OF AGE« (Energetski pregledi). Glavni cilj projekta je izobraziti določene ciljne skupine (starejši, nezaposleni, socialno ogroženi, javni sektor) o  ukrepih varčevanja z energijo. V okviru projekta bo pripravljen priročnik za izobraževanje, izobraževalni program in izvedena bodo izobraževanja. V okviru izobraževanj bodo potekali pilotni energetski pregledi stavb, ki jih uporabljajo ciljne skupine.

Osnova projekta je prenos izobraževalnih gradiv, načinov dela in znanja ter izkušenj iz partnerskih organizacij.

 

Energetska agencija za Podravje v projektu sodeluje kot projektni partner poleg Slovaške, Nemčije in Madžarske.

Osnovne informacije

Program: Erasmus+

Trajanje projekta: marec 2019 – februar 2021


Povezane novice in objave
#
8. apr. 2022 12:53
Energetska agencija za Podravje se je v mesecu marcu 2022 preimenovala v Energetsko podnebno agencijo za Podravje (ENERGAP).
#
1. jun. 2021 09:44
Dijaki in učitelji III. gimnazije Maribor bodo v sklopu aktivnosti Podnebnega dne, ki se bodo odvijale 3. in 4. junija 2021, predstavili šolo in njihova prizadevanja za varovanje podnebja. Mentorici…
#
24. okt. 2019 10:02
Energetska agencija za Podravje je pristopila k izvajanju evropskega projekta »Power Saving Check – Coming of Age« (Energetski pregledi), sofinanciranega iz programa evropske komisije Erasmus+.

Ostali projekti