Emobility works

Projekt je sofinanciran s strani Evropske komisije.


Projekt EMOBILITY WORKS pomaga pri premagovanju ovir na področju javnih naročilih za e-vozila, namestitvi električnih polnilnih postaj in dobavi energije iz obnovljivih virov, kot tudi širše pri promociji trajnostne mobilnosti. Namen projekta EMOBILITY WORKS je pomoč občinam in podjetjem pri vzpostavitvi električne mobilnosti. S tem želimo doseči, da bo do leta 2020 delež električnih vozil v urbanih območjih večji.


Rezultati projekta:

 1. Smernice za izdelavo akcijskega načrta
 2. Akcijski načrt za pospeševanje elektromobilnosti v Mestni občini Maribor do leta 2020
 3. Akcijski načrt za pospeševanje elektromobilnosti v Slovenski Bistrici do leta 2020
 4. Akcijski načrt za pospeševanje elektromobilnosti v občini Radlje ob Dravi do leta 2020


Novice s področja električne mobilnosti:

 

Integracija električne mobilnosti v občine in podjetja - EMOBILITY WORKS (Integration of e-mobility in European municipalities and businesses) je projekt, sofinanciran s strani Evropske komisije, programa Inteligentna energija Evrope. V projektu sodeluje 9 partnerskih držav: Avstrija, Nemčija, Italija, Grčija, Finska, Estonija, Romunija, Španija in Slovenija.

Cilji projekta so:

 • analiza obstoječega stanja in vzpostavitev lokalnih omrežij e-mobilnosti,
 • izdelava akcijskega načrta za električno mobilnost,
 • izvajanje akcijskega načrta za električno mobilnost v občinskih upravah in podjetjih, kar vodi do povečanega števila e-vozil v regiji. To vključuje analizo stroškov in koristi različnih tipov vozil, vključno s subvencijami, testne dogodke za seznanitev z e-vozili, preverjanje organizacijskih pravil o poslovnih potovanjih, notranjih pravil za oddajo javnih naročil za vozila in oskrbo z energijo in organizacijo informativnih aktivnostih o e-mobilnosti.


Več o projektu si lahko preberete na spletni strani emobilityworks.com

Aktivnosti Energap pri projektu so:

 • vzpostavitev lokalnega omrežja občin in podjetij in izvedba analize stanja v sodelujočih občinah in podjetjih,
 • predstavitev, priprava in izvedba e-mobilnostnega akcijskega načrta za občine in podjetja,
 • priprava člankov, sporočil za javnost, obveščanje regionalnih medijev o projektu,
 • priprava izobraževalnega gradiva o projektu in e-mobilnosti,
 • priprava in organiziranje sestankov, konferenc in delavnic.Ustanovitev Konzorcija slovenskih občin, ki aktivno delujejo na področju električne mobilnosti


Pri razvoju električne mobilnosti, nakupu električnih vozil in postavitvi polnilnic za električna vozila, v povezavi z zelenim javnim naročanjem ter pripravi akcijskih načrtov za trajnostno mobilnost, se pojavljajo številna vprašanja in dileme, ki so posledica še ne zadostnih izkušenj na tem področju.

V ta namen je Energetska agencija za Podravje, v sodelovanju s Konzorcijem slovenskih energetskih agencij, v okviru evropsko sofinanciranega projekta ELEKTRIČNA MOBILNOST DELUJE! (EMOBILITY WORKS!) dala pobudo za ustanovitev Konzorcija slovenskih občin, ki aktivno delujejo na področju električne mobilnosti.

Namen konzorcija je izmenjava izkušenj in idej ter pridobivanje novih znanj in informacij, povezanih z električno mobilnostjo. Koordinator konzorcija je Energetska agencija za Podravje – zavod za trajnostno rabo energije. Kontaktne točke so vse energetske agencije v Sloveniji. Sodelovanje v konzorciju je brezplačno, prične se s podpisom Pristopnega pisma.

Ostali projekti