Emobility works

Projekt je sofinanciran s strani Evropske komisije.

 

EMOBILITY WORKS (Integration of E-mobility in European municipalities and businesses - Integracija električne mobilnosti v občine in podjetja) je projekt, sofinanciran s strani Evropske komisije, programa Inteligentna energija Evrope. V projektu sodeluje 9 partnerskih držav: Avstrija, Nemčija, Italija, Grčija, Finska, Estonija, Romunija, Španija in Slovenija.

 

Projekt EMOBILITY WORKS pomaga pri premagovanju ovir na področju javnih naročilih za e-vozila, namestitvi električnih polnilnih postaj in dobavi energije iz obnovljivih virov, kot tudi širše pri promociji trajnostne mobilnosti. Namen projekta je pomoč občinam in podjetjem pri vzpostavitvi električne mobilnosti. S tem želimo doseči, da bo do leta 2020 delež električnih vozil v urbanih območjih večji.


Cilji projekta so:

  • analiza obstoječega stanja in vzpostavitev lokalnih omrežij e-mobilnosti,
  • izdelava akcijskega načrta za električno mobilnost,
  • izvajanje akcijskega načrta za električno mobilnost v občinskih upravah in podjetjih, kar vodi do povečanega števila e-vozil v regiji. To vključuje analizo stroškov in koristi različnih tipov vozil, vključno s subvencijami, testne dogodke za seznanitev z e-vozili, preverjanje organizacijskih pravil o poslovnih potovanjih, notranjih pravil za oddajo javnih naročil za vozila in oskrbo z energijo in organizacijo informativnih aktivnostih o e-mobilnosti.

 

Energetska agencija za Podravje v projektu sodeluje kot partner.


Povezane novice in objave
#
8. apr. 2022 12:53
Energetska agencija za Podravje se je v mesecu marcu 2022 preimenovala v Energetsko podnebno agencijo za Podravje (ENERGAP).
#
1. jul. 2016 12:54
Pri razvoju električne mobilnosti, nakupu električnih vozil in postavitvi polnilnic za električna vozila, v povezavi z zelenim javnim naročanjem ter pripravi akcijskih načrtov za trajnostno mobilnost,…

Osnovne informacije

Program: EU Intelligent Energy Europe

Trajanje projekta: 2014 – 2016

Spletna stran projekta: emobilityworks.com


Ostali projekti