AMETHyST

Projekt AMETHyST, ki prinaša nove izzive in priložnosti 10 projektnim partnerjem iz 6 alpskih dežel, se je pričel v mesecu novembru 2022 in je sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru programa Interreg Alpine Space.

AMETHyST (A MultipurposE and Tran sectorial Hydrogen Support for decarbonized alpine Territories) je mednarodni projekt in v njem sodeluje 10 partnerjev iz 6 držav (Francije, Avstrije, Nemčije, Italije, Slovenije in Švice). Vodilni partner je francoska agencija Auvergne Rhone Alpes Energy Environment (AURA-EE). Slovenski partner v projektu je Energetsko podnebna agencija za Podravje (ENERGAP), ki v projektu sodeluje tudi v vlogi vodilnega koordinatorja za komunikacijo.

Glavni cilj projekta je podpreti uvedbo zelenih vodikovih ekosistemov na lokalnih območjih v Alpskem prostoru in s tem utrditi pot brezogljičnemu načinu življenja v Alpah. Projektni partnerji bodo skozi projekt skušali okrepiti vlogo javnih organov in oblasti z oblikovanjem podpornih storitev za uvedbo rešitev zelenega vodika ter vključitvijo le-tega v lokalne in regionalne energetske strategije in akcijske načrte. Za dosego ciljev bodo projektni partnerji gradili na 6 pilotnih območjih v 5 državah, katere že podpirajo zeleni vodik.

Aktivnosti, ki jih ENERGAP izvaja v okviru projekta:

Osnovne informacije

Akronim projekta: AMETHyST

Program: Interreg Alpine Space

Trajanje projekta: november 2022 – oktober 2025

Vloga ENERGAP: projektni partner in koordinator za komunikacijo

Proračun projekta: 1.948.839 EUR (sofinanciranje s strani ERDF: 1.349.280 EUR)

Spletna stran projekta: https://www.alpine-space.eu/project/amethyst

LinkedIN: https://www.linkedin.com/company/amethyst-project/about/

Twitter: https://twitter.com/2022_AMETHyST


Povezane novice in objave
#
20. sep. 2023 11:57
Vabimo vas, da se udeležite strokovnega posveta Izvajanje energetskih pregledov: Digitalizacija energetskih pregledov stavb in industrijskih procesov. Strokovni posvet bo potekal v četrtek, 19.…
#
11. sep. 2023 12:54
Marko Rojs, energetski svetovalec Energetsko podnebne agencije za Podravje (ENERGAP) je pripravil nasvete, kako lahko vsak izmed nas prispeva k zmanjšanju finančnega bremena, ki ga prinašajo nižje…
#
29. avg. 2023 09:45
ENERGAP v okviru projektnih aktivnosti projekta AMETHyST oblikuje delovno skupino, ki bo zbirala znanja in informacije, razpravljala o možnostih uporabe v Sloveniji ter iskala primere dobrih praks…

Ostali projekti