Domov » Projekti » Zaključeni projekti » Green Partnerships

Green Partnerships

Projekt je sofinanciran s strani Evropske komisije, programa Mediteran (MED) 2007-2013.

Green Partnerships je projekt, sofinanciran s strani Evropske komisije, programa Mediteran (MED) 2007-2013. V projektu sodeluje 12 partnerjev iz 11 držav: Slovenije, Cipra, Francije, Grčije, Italije, Portugalske, Španije, Albanije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine in Črne gore. Projekt Green Partnerships obravnava cilj 2.2 druge prednostne osi programa Mediteran (MED Programme) – spodbujanje obnovljivih virov energije in izboljšanje energetske učinkovitosti, ki vodijo v bolj trajnostni teritorialni razvoj.

Glavni cilj projekta je izboljšati izvajanje lokalnih javnih politik in strategij, povezanih z energetsko učinkovitostjo v mestih in lokalnih skupnostih Sredozemskih (evropskih) držav, in sicer:
 • z razvojem skupnega inovativnega pristopa, ki vključuje razvoj, spodbujanje in preskušanje operativnih priporočil za premagovanje obstoječih težav (opredelitev kakovostnih zahtev, priprava načrtov za upravljanje z energijo, administrativne ovire, dvig zavesti in sposobnosti končnih uporabnikov v javnih stavbah) in
 •  z oblikovanjem lokalnih partnerstev, ki temeljijo na okrepljenem sodelovanju vseh zainteresiranih strani v naboru energetskih virov ter povečanju znanja in sposobnosti organov lokalnih oblasti.

Več o projektu si lahko preberete na spletni strani www.greenpartnerships.eu.

Glavne naloge (aktivnosti) v projektu:
 • pregled obstoječih pristopov pri izvajanju energetskih strategij v pilotnih območjih za vzpostavitev celovitih trajnostnih rešitev izrabe lesne biomase in vključevanje tega aspekta v gospodarsko razvojne projekte,
 • priprava skupnega seznama ovir pri izvajanju lokalnih energetskih strategij na področju lesne biomase,
 • vzpostavitev transnacionalnih strokovnih delovnih skupin na različnih področjih OVE za izmenjavo znanj in izkušenj pri premagovanju ovir uspešne implementacije,
 • vzpostavitev baze obstoječih modelov, primerov dobrih praks, metodologij in kazalnikov za izvajanje energetskih strategij na področju OVE in specialno lesne biomase,
 • skupaj z vodilnim partnerjem pripraviti 1 delavnico in 1 študijski obisk za partnerje na območju regije Podravja,
 • sodelovanje pri pripravi Strokovnega priročnika (Step by step guide) za implementacijo celovitih sistemov OVE,
 • formiranje lokalne akcijske skupine za izvedbo pilotnega projekta kot primer sodelovanja javnosti, 
 • priprava načrta izvedbe primera trajnostne izrabe lesa,
 • priprava dveh delavnic (skupaj s koordinatorjem) za javne organe (uslužbence), ki sodelujejo pri upravljanju z energijo (lokalne akcijske skupine) ter priprava materialov za delavnice,
 • izboljšanje lokalne energetske strategije na pilotnem območju z akcijskim načrtom za prihodnje aktivnosti in financiranje (skupaj z lokalnimi partnerstvi),
 • priprava poročila o izvajanju lokalne energetske strategije,
 • oblikovanje vsaj enega pilotnega območja (v Sloveniji),
 • pilotno območje mora vsebovati vsaj dve pilotni študiji,
 • vsi partnerji morajo skupno pripraviti 45 dogodkov za lokalna partnerstva (delavnice, prireditve, javno – zasebne okrogle mize,itd.),
 • priprava pregleda doseženih rezultatov za vsako pilotno aktivnost,
 • priprava (skupno v okviru celotnega projketa) 28 tehničnih rešitev (naložbeni predlogi, izvedbene študije, poslovni načrti).

V letu 2013 je Energetske agencija za Podravje aktivno pričela izvajati nov evropski projekt z naslovom Green Partnerships (Lokalna partnerstva za zelena mesta in regije), v okviru nadnacionalnega programa evropskega teritorialnega sodelovanja Mediteran (MED programme), ki temelji na spodbujanju učinkovitega izvajanja lokalnih energetskih strategij z graditvijo lokalnih partnerstev.

Več o projektu lahko najdete v tej zloženki
Poster projekta >>


V mesecu novembru 2013 smo projektni partnerji izdali prvo številko projektnih novic
(v angleškem jeziku).

Novice ponujajo široko paleto različnih informacij, od projektnih aktivnosti, novic s področja energije in okolja, obnovljivih virov energije, energetske učinkovitosti, predstavitev drugih projektov programa Mediteran. Med drugim lahko v njej preberete:
 • povzetek dogajanja na prvem srečanju projektnih partnerjev na otoku Kreta v Grčiji;
 • zanimivosti s študijskega ogleda primerov dobrih praks v nemškem Freiburgu, ki velja za vzoren model trajnostnega mesta;
 • pregled dogajanja na medvladnem forumu o podnebnih spremembah (IPCC), ki je potekal septembra 2013, v Stockholmu;
 • povzetek Poročila o napredku na področju obnovljivih virov energije 2013, ki ga je objavila
 • Evropska komisija na podlagi Direktive o obnovljivih virih energije 2009/28/EC.
 • aktualno z mednarodne letne konference »Regije s 100% obnovljivo energijo«: Nemške in avstrijske občine so na področju uvajanja OVE v letu 2013 še vedno v vrhu Evrope;
 • povzetek letnega poročila EU o popisu emisij toplogrednih plinov 1990-2011;
 • predstavljena je nova politika EU za energetsko tehnologijo do leta 2050: kako naprej?
 • pripravili smo tudi poudarke iz študije, v kateri so preučeni ukrepi učinkovite rabe virov, ki so na voljo v evropskem poslovnem prostoru;
 • izpostavljamo še evropskega komisarja za okolje: Janez Potočnik je dobil nagrado Združenih narodov, ki je hkrati tudi najvišja okoljska pohvala, za svoja prizadevanja vključitve zelenega gospodarstva in povečanja učinkovitosti rabe virov v zvezi z odpadno hrano po vsej EU;