Domov » Otroci in energija » Stran za učitelje » Izračun emisij CO2

Izračun emisij CO2


Priporočila za učitelja

 
Skladnost z učnim načrtom:

 • dejavnost lahko vključimo v ure naravoslovja, matematike, geografije
 • dejavnost je primerna za učence 3. triletja OŠ


Cilji:

 • učenci se začnejo zavedati vpliva izbire prevoza na poti od doma do šole na povzročanje emisij CO2
 • učenci poznajo povezavo med emisijami CO2 in segrevanjem ozračja


Potrebna znanja učencev:

 • meritve, merila na karti, preračunavanje enot, znanje o CO2


Navodila za učitelja:

 • v uvodu se z učenci pogovorite o mobilnosti in o tem, da odločitve o izbiri prevoznega sredstva v vsakdanjem življenju vplivajo na izpuste CO2 in na globalno podnebje
 • z učenci se pogovorite o načinu dela in pomenu vaje
 • učencem podajte informacije o iskanju podatkov na zemljevidu, pravilnemu načinu merjenja razdalje, preračunavanju enot in računanju izpustov CO2
 • spremljajte delo učencev in preverite točnost dobljenih meritev
 • skupaj z učenci analizirajte dobljene podatke:

                  - Kakšne so razlike v izpustih CO2 med različnimi prevoznimi sredstvi?
                  - Ali poraba goriva posameznega avtomobila vpliva na količino izpustov?
                  - Kakšen je okoljski pomen javnega prevoza?
                  - Kakšne so dolgoročne posledice izpustov CO2

 • z učenci poiščite čim več rešitev za zmanjševanje izpustov CO2 v svojem vsakdanu
 • učenci lahko predstavijo predstavitev rezultatov in rešitve za zmanjševanje izpustov za celotno šolo in starše


delovni list za učence >>


Predlog dodatne aktivnosti:
iskanje dobrih in slabih lastnosti različnih prevoznih sredstev (kopenskih, vodnih, zračnih)