Domov » Stavbe » Energetske izkaznice

Energetske izkaznice

Energetska izkaznica stavbe je javna listina s podatki o energetski učinkovitosti stavbe in s priporočili za povečanje energetske učinkovitosti. Energetska izkaznica podaja najpomembnejše kazalce rabe energije v stavbi in razvršča stavbo v enega od razredov rabe energije. Osnovni namen energetske izkaznice stavbe je informiranje kupca oziroma najemnika stavbe o njeni energetski učinkovitosti, posredno o pričakovani višini stroška za energijo in o morebitnih naložbah, potrebnih za energetsko posodobitev stavbe in naprav v njej. Energetska izkaznica stavbe ni nagrada, temveč spričevalo o kakovosti toplotnih lastnosti stavbe. Pridobi jo lahko vsaka stavba. Njena veljavnost je omejena na 10 let.


Energetska izkaznica stavbe je obvezna pri prodaji stavbe ali njenega posameznega dela in pri oddaji v najem za obdobje enega leta ali več. Namesto izkaznice za posamezni del se lahko predloži izkaznica za celotno stavbo.

V skladu s pravilnikom o energetskih izkaznicah se lahko pripravita dve vrsti energetskih izkaznic: računska in merjena.

Večstanovanjski objekt z vsaj štirimi etažnimi enotami, ki je bil zgrajen do leta 1980, mora pridobiti energetsko izkaznico najkasneje do leta 2015. Večstanovanjski objekt z vsaj štirimi etažnimi enotami, ki je bil zgrajen po letu 1980, mora pridobiti energetsko izkaznico najkasneje do leta 2030. Pri novogradnji je energetska izkaznica obvezna priloga projekta izvedenih del (PID-a).

KOMU JE ENERGETSKA IZKAZNICA NAMENJENA:

  • Kupcem in najemnikom stavb, da bi pri njihovih odločitvah upoštevali tudi energijske lastnosti, ki posredno kažejo na višino stroškov za energijo.
  • Lastnikom, saj jih seznanja o energetski učinkovitosti stavbe ter podaja priporočene ukrepe za energetsko posodobitev stavbe in naprav v njej.
  • Investitorjem, ki gradijo za trg, da bodo lahko z objektivno informacijo o energetskem stanju nepremičnine poudarili njeno konkurenčno prednost na trgu.
  • Investitorjem, da lahko na ta način preverijo, ali so izvajalci res opravili svoje delo tako, kot je zapisano v projektni dokumentaciji.
  • Stanovanjskim skladom in občinam, ki z dokazilom o dobrih energetskih kazalcih njihovih naložb izkazujejo skrb za trajnostno graditev in njihov odnos do varovanja okolja.
  • Nepremičninskim agencijam, ki bodo lahko izkaznico uporabile kot dodatno dokazilo o strokovno opravljeni storitvi posredovanja pri prometu z nepremičninami.
ZAHTEVEK ZA IZDELAVO ENERGETSKE IZKAZNICE
obrazec za naročnike Energap
 
  • Pravilnik o metodologiji izdelave in izdaji energetskih izkaznic stavb >>
  • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o metodologiji izdelave in izdaji energetskih izkaznic stavb >>


Posvet o energetski izkaznici v hotelu Habakuk, 13.11.2013
 
Več o energetski izkaznici si lahko preberete tukaj