Domov » Okolje in energija » Prevzemi nadzor, pomagaj rešiti zemljo

Prevzemi nadzor, pomagaj rešiti zemljo

Podnebne spremembe

Tako kot v vsaki znanstveni razpravi, obstaja tudi v zvezi s podnebnimi spremembami negotovost, vendar se večina znanstvenikov strinja, da je povprečna temperatura na površju Zemlje v zadnjih desetletjih naraščala bolj, kot to lahko pojasnimo z naravnimi podnebnimi cikli. Sedanja epizoda 'globalnega segrevanja' je večinoma posledica človekovih dejavnosti. Začela se je pred dvema stoletjema z industrijsko revolucijo in se je od takrat dalje, zlasti pa v zadnjih 50 letih pospeševala. Glavni vzrok je sežiganje fosilnih goriv, ki sproščajo ogljikov dioksid, ki zadržuje toplotno sevanje v ozračju. Ta, z ravnanji ljudi okrepljeni 'učinek tople grede', ustvarja motnje podnebnega sistema, čemur pravimo podnebna sprememba.

Podnebne spremembe so globalni problem, vendar lahko vsi prispevamo. Celo majhne spremembe vsakodnevnih rutin lahko pomagajo preprečiti emisije toplogrednih plinov, ne da bi vplivali na kakovost našega življenja. Pravzaprav nam lahko celo prihranijo denar.


Vplivaj na podnebne spremembe!