Domov » Okolje in energija » Obnovljivi viri energije (ove)

Obnovljivi viri energije (ove)

Obnovljivi viri energije (OVE) vključujejo vse vire energije, ki jih zajemamo iz stalnih naravnih procesov, kot so:

Ko iz njih proizvajamo energijo, jih ne porabljamo, zato ni nevarnosti, da bi jih zmanjkalo. Dobra stran obnovljivih virov energije je tudi ta, da so to čisti viri, ki imajo na okolje zelo malo slabega vpliva.

Obnovljive vire z napravami pretvorimo v druge oblike energije, ki jih potrebujemo v vsakdanjem življenju - toploto, svetlobo, električno energijo, mehansko delo in podobno.

Obnovljivi viri energije - predvsem biomasa, vodna energija in veter, so bili vse do začetka industrijske dobe sredi osemnajstega stoletja primarni energetski vir, s katerim je človeštvo zadovoljevalo svoje potrebe. Teoretična spoznanja o naravnih zakonih, številne iznajdbe naprav in fosilna goriva so privedla do civilizacije, kot jo poznamo danes. Tako v bogatih, kot v revnih deželah.

Ob naraščanju porabe fosilnih goriv so znanstveniki v zadnjih desetletjih opazili v naravi spremembe, ki so bile v zgodovini značilne, da so se dogajale v daljših časovnih obdobjih tudi do desettisočletja. Danes vemo, da so posledica uporabe fosilnih goriv in snovi, ki se sproščajo pri njihovi uporabi. Torej je mogoče okolje ohraniti le z zamenjavo fosilnih goriv z okoljsko bolj sprejemljivimi. V devetdesetih letih prejšnjega stoletja so strokovnjaki in politiki dosegli soglasje o tem, da je fosilna goriva mogoče nadomestiti edino z obnovljivimi viri in hkrati edino z njimi omogočiti več kot polovici človeštva osnovni energetski vir.

Vir: