Domov » Konferenca o trajnostni mobilnosti

Konferenca o trajnostni mobilnosti


»OD TEORIJE K PRAKSI – PO AVTOCESTI ALI PEŠ?«


Energetska agencija za Podravje v sodelovanju z Mestno občino Maribor, Univerzo v Mariboru, Fakulteto za gradbeništvo in Zavodom Poslovno proizvodna cona Tezno organizira konferenco o trajnostni mobilnosti »OD TEORIJE K PRAKSI – PO AVTOCESTI ALI PEŠ?«, v torek, 7. oktobra 2014 v hotelu Habakuk v Mariboru s pričetkom ob 9.45. uri.

Tema letošnje konference je, kako trajnostno mobilnost in upravljanje z njo prenesti od besed k dejanjem. Trajnostna mobilnost je ena najpomembnejših prednostnih nalog Evropske unije za zmanjšanje onesnaževanja in izboljšanje kakovosti življenja. Beseda mobilnost označuje gibljivost, premičnost. Trajnostna mobilnost pomeni zagotavljanje učinkovite in enakopravne mobilnosti za vse, ob minimalnih nezaželenih stranskih učinkih. Z ukrepi prometne politike moramo zagotoviti, da je potreba vsakogar po premikanju zadovoljena, vendar ob nižjih stroških in manjših stranskih učinkih, tveganju in porabi naravnih virov. Cilj trajnostne mobilnosti je sledeč: zadovoljiti potrebe vseh ljudi po mobilnosti in obenem zmanjšati promet.

Prisluhnili bomo naslednjim temam:

- USPEŠNEMU NAČRTOVANJU IN REŠEVANJU PROBLEMATIKE NA PODROČJU UPRAVLJANJA S PROMETOM V PRAKSI
Kako se lotevajo uvajanja primerov dobrih praks občine v Mariboru, Ljubljani, Velenju, Krškem in v Koprivnici.

- NOVIM MOŽNOSTIM ČRPANJA EU SREDSTEV V OBDOBJU 2014 – 2020 NA PODROČJU TRAJNOSTNE MOBILNOSTI
… več o tem predstavnica Ministrstva za infrastrukturo in prostor

- KAKO POSTATI ZELENO PODJETJE NA PODROČJU PROMETA?

- KAKO PODJETJE ZMANJŠA SVOJE STROŠKE Z DOBRIM NAČRTOVANJEM MOBILNOSTI?
Podjetja, ki jim je to uspelo: Telefonika Madrid, Dravske elektrarne Maribor, Pošta Slovenije d. o. o, Piktronik d. o. o. in drugi


Več v programu konference

Zbornik prispevkov - kratki povzetki govornikov na konferenci

Fotografije konference

Sporočilo za javnost

Celotne predstavitve, na konferenci o trajnostni mobilnosti:

 • Celostne prometne strategije(SUMP) občin in regij ter ikrepi trajnostne mobilnosti - možnost črpanja EU sredstev v programskem obdobju 2014-2020, Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, predstavitev
 • Akcijski načrti trajnostne mobilnosti - praksa in učinki!, Univerza v Mariboru - Fakulteta za gradbeništvo, predstavitev
 • Predstavitev mreže CIVINET, predstavitev
 • Izvedeni ukrepi in rezultati na področju mobilnosti v Mestni občini Ljubljana, predstavitev
 • Trajnostna mobilnost v Ljubljanski urbani regiji, predstavitev
 • Uvedba avtomatiziranega sistema izposoje mestnih koles v Velenju - sistema BICY, predstavitev
 • Ureditev peš poti in ureditev mirujočega prometa v okolici OŠ, ob športnem parku ter odprava arhitektonskih ovir v mestu - Občina Krško, predstavitev
 • Izdelava načrta trajnostne mobilnosti v Občini Koprivnica na Hrvaškem, predstavitev
 • Podjetje Telefonika Madrid - priprava mobilnostnih načrtov v podjetjih, predstavitev
 • Trajnostna mobilnost v sistemih upravljanja mirujočega prometa - podjetje Nagra d.o.o., predstavitev
 • Dostava z električnimi vozili, podjetje Pošta Slovenije d.o.o., predstavitev
 • Praktične izkušnje pri postavitvi električnih vozil, podjetje Dravske elektrarne Maribor, predstavitev
 • Alternativni vidiki električne mobilnosti, podjetje Piktronik d.o.o., predstavitev
 • Praktične izkušnje pri postavitvi električnih polnilnic, Celovec, predstavitev
 • Predstavitev modernih sistemov parkiranja v mestu, Zavod zadihaj, predstavitev
 • Varnost in mobilnost z roko v roki, Mestna občina Maribor, predstavitev
 • Zagotavljanje trajnostnega prometnega načrtovanja pri obnovi objektov v mestnih središčih, Univerza v Mariboru - Fakulteta za gradbeništvo, predstavitev
 • Kako v mestih in občinah oceniti kakovost načrtov trajnostne mobilnosti, Univerza v Mariboru - Fakulteta za gradbeništvo, predstavitev
 • Ureditev mirujočega prometa in spodbujanje uporabe trajnostnih oblik mobilnosti na Prometni šoli Maribor, predstavitev
 • Predstavitev projekta EDURANCE, Razvojna agencija Sinergija d.o.o., predstavitev
 • Električna mobilnost deluje, Energap, predstavitev