Domov » Otroci in energija » Stran za učitelje » ENERGIJSKE NALEPKE

Nekdo je pomešal energijske nalepke


Priporočila za učitelja

Skladnost z učnim načrtom:
  • dejavnost lahko vključimo v ure naravoslovja, okoljske vzgoje, tehnike in gospodinjstva
  • dejavnost se lahko izvaja v vseh razredih osnovne šole

Cilji:
  • učenci poznajo pomen označevanja gospodinjskih aparatov z energijskimi nalepkami
  • učenci znajo iz energijske nalepke razbrati osnovne informacije o posameznem aparatu

Navodila za učitelja:
  • z učenci se pogovorite o pomenu označevanja gospodinjskih aparatov z energijskimi nalepkami
  • pomembno je, da se učenci zavedajo, da informacije na energijskih nalepkah kupcu med drugim omogočajo izbor energetsko učinkovitega aparata
  • učence opozoriti, da se nakup dražjega, a energetsko učinkovitejšega aparata, dolgoročno finančno obrestuje
  • učence usmeriti k razmišljanju, da nakup energetsko varčnega aparat pomeni poleg prihranka denarja, zaradi manjše porabe električne energije, tudi prispevek k zmanjševanju podnebnih sprememb (el. energija se proizvaja s kurjenjem fosilnih goriv, pri čemer se sproščajo toplogredni plini)


Predlog dodatne aktivnosti: Obisk trgovine z gospodinjskimi aparati in primerjava naprav z vidika energetske učinkovitosti; Kako učinkovite so naprave, ki jih imamo doma?