Domov » Otroci in energija » Delavnice na šolah » Delavnica na OŠ Selnica ob Dravi

Delavnica za 2. razred na OŠ Selnica ob Dravi


Otroci največ znanja, izkušenj in sposobnosti logičnega mišljenja pridobijo v procesu aktivnega učenja - med samostojnim opazovanjem, raziskovanjem, eksperimentiranjem in sklepanjem.

Energetska agencija za Podravje se je odzvala povabilu Osnovna šola Selnica ob Dravi in v petek, 24.04.2009 na tej šoli v sklopu »Eko dneva«  pripravila delavnice za učence drugih razredov.

Naš cilj je bil učence in tudi učitelje opomniti o ranljivosti planeta na katerem živimo in jih opozoriti, da je prihodnost sveta odvisna od ravnanja vsakega izmed nas. Cilj je tudi bil učence in učitelje ozavestiti, kako lahko z majhnimi spremembami v dnevnem vedenju veliko prispevamo k varovanju okolja in k varčevanju z energijo tako v šoli kot tudi doma.

V uvodnem delu so učenci poslušali zgodbico z naslovom »Kako so ljudje rešili Zemljo«, si ogledali kratek animirani film »Energija, varčujmo z njo!« in reševali izpolnjevanko na temo ločevanje odpadkov.

V nadaljevanju smo pripravili šest delavnic z različnimi aktivnostmi. Tako so učenci:

  • spoznavali delovanje solarnih avtomobilčkov
  • ohlajali vodo v različnih posodah in na podlagi meritev temperature spoznavali pomen izolacije
  • izdelovali nalepke za učinkovito rabo razsvetljave na temo »Ugasni me«
  • izdelovali vetrnice iz papirja
  • igrali igri »Spomin« in »Tekmuj in privarčuj!«

Učenci so z navdušenjem eksperimentirali, risali pisali, razpravljali in se igrali. »Eko dan« so uspešno zaključili in pridobili veliko novega znanja. Več fotografij >>