SISMA PLUS projekt

Cilj projekta je prenos orodja “SET - Subsidy Evaluation Tool” po širšem območju mediteranskih držav. Orodje SET omogoča vrednotenje z energetskega in finančnega vidika za določitev ukrepov za varčevanje z energijo v javnih stavbah in določitev minimalnega zneska javnih subvencij, ki je potreben za zagotovitev izvedljivih projektov celovite energetske sanacije. Eden izmed projektnih partnerjev projekta je tudi Energap.

 

V mesecu juliju je potekal že drugi online projektni sestanek, kjer so partnerji v sodelovanju z vodilnim partnerjem pregledali izvedene aktivnosti in naredili načrt dela za prihodnje obdobje.

 

Vsebina sestanka se je nanašala na naslednja področja:

  • administrativnega in finančnega vodenja projekta,
  • izobraževalne aktivnosti (v nadaljnjih mesecih bo pripravljen okvir in vsebine za izvedbo »train-the-trainers« izobraževanj ter »train-the-end-users« izobraževanj),
  • strategije za vključitev končnih uporabnikov v projektne aktivnosti (poudarek je na aktivnostih za vključitev vseh občin, ki so se projektu pridružile kot pridružen partner),
  • komunikacijskih aktivnosti projekta izvedenih s strani agencije GOLEA, ki je v projektu zadolžena za vodenje komunikacijskih aktivnosti projekta. Predstavili so Komunikacijski načrt; posodobljeno spletno stran projekta; podali informacije o projektu in objavah na partnerskih spletnih straneh, o  projektnih predlogih, izdelanem projektnem plakatu in o zvedenih promocijskih aktivnostih na različnih socialnih omrežjih, itd.

Več o projektu in projektnih aktivnostih najdete tudi na spletni strani https://www.energap.si/projekti/sisma-plus