Znižanje emisij CO2 z aktivnim sodelovanjem vseh prebivalcev

Podnebne spremembe vedno pogosteje in bolj intenzivno spreminjajo naš vsakdan: zime so brez snega, pomladi nas pestijo suše, poleti nevihte s strelami in točo povzročajo škodo v kmetijstvu, požare in uničujejo našo lastnino, jesen pa nas velikokrat presneti z obilnimi nalivi, ki povzročajo poplave.  EU, države in občine pišejo akcijske načrte, kako se soočati s podnebnimi spremembami in zniževati emisije CO2. Brez vključevanja ljudi bomo dosegli zelo malo. Zato pričenjamo s projektom INTENSIFY, kjer bomo skupaj s strokovnjaki in ljudmi načrtovali in izvajali ukrepe za varčevanje z energijo in zmanjševanje emisij CO2.

Projektnimi partnerji bodo preko razprav, izmenjave znanj in izkušenj pripravili strokovne podlage in izhodišča za aktivno sodelovanje prebivalcev. Vsak izmed partnerjev bo pripravil akcijski načrt, ki bo podrobno opisal načine, možnosti in strategije sodelovanja prebivalcev pri pripravi načrtov na področju zmanjšanja emisij CO2. Cilj partnerskega sodelovanja je pripraviti smernice za vključevanje prebivalcev v pripravo lokalnih energetskih konceptov in demonstrirati njihovo izvajanje ter tako doseči znatno zmanjšanje  emisije CO2 v lokalnih skupnostih.

INTENSIFY (Increase carbon reductions through increased community engagement – Znatno znižanje emisij CO2  z aktivnim sodelovanjem prebivalcev) je mednarodni projekt, sofinanciran s strani Evropske komisije, programa Interreg Europe. V projektu sodeluje 9 partnerjev iz 9 držav: Portugalske, Irske, Španije, Velike Britanije, Italije, Nemčije, Hrvaške, Litve in Slovenije. Vodilni partner je AGENEAL, energetska agencija mesta Almade na Portugalskem.

V projektu skupaj z Energap sodeluje tudi Občina Radlje ob Dravi, ki je pričela s pripravo novega energetsko podnebnega načrta in bo kot učna občina v njegovo pripravo vključila kar največ svojih občanov, podjetij in drugih organizacij. Dokazati želi, da lahko s sodelovanjem različnih deležnikov pripravi dober in uresničljiv načrt, ki ga uporabniki razumejo in znajo udejanjiti ter tako doseči optimalno znižanje emisij CO2.  Izkušnje sodelovanja bo delila z drugimi sodelujočimi občinami v projektu. Energap bo za vse občine v regiji izvajala delavnice in izobraževanja ter jim nudila svetovalne storitve na temo vključevanja deležnikov v ukrepe varčevanja z energijo in zmanjševanja emisij CO2.

Več o projektu najdete na spletni strani projekta www.interregeurope.eu/intensify.

 

Spremljajte naše rešitve, ideje in primere dobrih praks na področju varčevanja z energijo in zmanjševanja emisij CO2!