»VARČNE POTI« _ Tema letošnjega Evropskega tedna mobilnosti

To je sporočilo letošnjega dogodka ETM 2023 in v ospredje postavlja odločitev za racionalnejše načine potovanj. To so vsi tisti načini, ki sicer na prvi pogled ponujajo manj prestiža in udobja, a obenem zagotavljajo svetlejšo prihodnost.

Izberimo torej varčnejše poti in se pogovarjajmo o tem, kakšna bi bila naša družba, če bi večino poti opravili z javnim prevozom ali se odločili za eno od oblik aktivne mobilnosti (na primer hoja, kolesarjenje, sopotništvo ali souporaba avtomobila,..).

Eno izmed pomembnih usmeritev pri načrtovanju različnih potovanj ljudi so tudi mobilnostni načrti. Še posebej ključnega pomena so za organizacije, saj lahko z njimi racionaliziramo službena in zasebna potovanja na način, da se porabi kar najmanj energije in denarja ter da se znižajo emisije CO₂.

Mobilnostni načrti so strateški dokumenti, ki omogočajo urejeno, trajnostno in učinkovito mobilnost v mestih in regijah. Namenjeni so izboljšanju prometne infrastrukture, spodbujanju okolju prijaznih prevoznih sredstev ter zagotavljanju večje varnosti v prometu.

Zakaj so mobilnostni načrti pomembni?

Upoštevanje mobilnostnih načrtov je pomembno za trajnostni razvoj mest in regij ter prispeva k boljši kakovosti življenja za vse prebivalce, saj z njimi spodbujamo hojo, kolesarjenje, javni prevoz, deljenje avtomobila, souporaba avtomobilov …

Mobilnostni načrti imajo še druge pozitivne učinke na okolje, družbo in gospodarstvo:
zmanjšanje emisij toplogrednih plinov (spodbujajo uporabo okolju prijaznih načinov prevoza (javni prevoz, kolesarjenje, hoja ...), kar posledično vodi k zmanjšanju izpustov CO2 in drugih škodljivih snovi;   

  • izboljšanje kakovosti zraka (zmanjšanje uporabe avtomobilov na fosilna goriva in spodbujanje alternativnih načinov prevoza prispeva k čistejšemu zraku v mestih, kar koristi zdravju prebivalcev);
  • manj prometnih zastojev (z uvedbo alternativnih načinov prevoza in boljšo organizacijo prometa se zmanjšujejo prometni zastoji);
  • ekonomska učinkovitost (zmanjšanje potrebe po individualnem lastništvu vozil, spodbujanje souporabe prevoznih sredstev in uporabe javnega prevoza prispevajo k zmanjšanju stroškov za prebivalce);
  • spodbujanje zdravja in dobrega počutja (spodbujanje hoje, kolesarjenja in uporabe javnega prevoza pozitivno vpliva na zdravje ljudi in zmanjšuje tveganje za kronične in srčno-žilne bolezni);
  • povečana družbena vključenost (trajnostna mobilnost zagotavlja dostopnost prevoza za vse družbene skupine, ne glede na ekonomski status ali mobilnostne omejitve);
  • pospeševanje razvoja zelene tehnologije (uvajanje električnih vozil, vozil na vodik in drugih okolju prijaznih tehnologij za prevoz spodbuja razvoj in inovacije na področju zelene tehnologije);
  • ohranjanje naravnega okolja (zmanjšanje emisij in ohranjanje čistega zraka ter okolja je ključnega pomena za varovanje narave in biodiverzitete).

Kaj je potrebno upoštevati pri pripravi mobilnostnih načrtov?

Pri pripravi mobilnostnih načrtov je v prvi vrsti potrebno upoštevati aktualno zakonodajo in  potovalne navade zaposlenih. Glede na dostopnost delovnega mesta predvsem z vidika okolju prijaznih načinih potovanja (hoja, kolesarjenje, javni prevoz) se pripravijo ukrepi za uvedbo trajnostne mobilnosti v organizacijo.

 

Trajnostna mobilnost je način življenja, ki ga moramo sprejeti za boljšo prihodnost. Z mobilnostnimi načrti lahko skupaj ustvarimo boljšo prihodnost za nas in naslednje generacije.