VABILO ZA SODELOVANJE predstavnikov občin v projektu PROSPECT+


POTREBUJE VAŠA OBČINA POMOČ PRI ISKANJU FINANČNIH VIROV ZA IZVEDBO ENERGETSKO PODNEBNIH PROJEKTOV? Pridružite se nam!

 

PROSPECT+ je projekt krepitve znanja in zmogljivosti ter povečanja aktivnosti mest in regij za izvajanje ukrepov za prehod v podnebno nevtralnost. V okviru projekta PROSPECT+ bodo udeleženci v projektu občinam in mestom po vsej Evropi nudili pomoč pri iskanju finančnih sredstev za izvajanje akcijsko podnebnih in energetskih načrtov.

Kljub temu, da mesta največ prispevajo k onesnaževanju in k spreminjanju podnebnih sprememb imajo tudi veliko moč in priložnost, da z učinkovitejšim in pametnim ravnanjem dosežejo največje prihranke na lokalni in regionalni ravni ter postanejo dober zgled in primer na poti energetskega prehoda. Financiranje trajnostnih podnebnih in energetskih projektov občin je lahko ovira predvsem v pomanjkanju opredelitve najustreznejših in stroškovno najučinkovitejših  finančnih instrumentov ter izvedbenih modelov.

Vsebine modulov, ki jih bomo obravnavali v okviru projekta PROSPECT+, zajemajo področja ukrepov v javnih in zasebnih stavbah, javno razsvetljavo, promet in različne medsektorske teme.

Cilj projekta je, da bo več kot 200 mest pospešilo izvajanje akcijsko podnebnih in energetskih načrtov ter hkrati pridobilo nova znanja glede izvajanja podnebnih in energetskih projektov (SECAP) ter ostalih trajnostnih razvojnih načrtov.

Zato vas v okviru projekta vabimo, da se nam pridružite in postanete eden izmed udeležencev projekta. Projekt nudi individualna svetovanja in izobraževanja za predstavnike lokalnih skupnosti na področju izbire ustreznih finančnih virov za izvedbo akcijsko podnebnih in energetskih načrtov.

Prijave na razpis za takšno obliko sodelovanja v projektu so odprte od 11.1.2022 do 28.1.2022.

Prijavite se lahko TUKAJ. Za več informacij nas lahko pokličete 02 234 23 62 ali nam pišete na info@energap.si

Učni proces v okviru sodelovanja bo trajal približno od 4 do 8 mesecev. V tem obdobju bo organiziranih 5 spletnih sestankov in 1 sestanek osebno, če bodo razmere dopuščale.

Več informacij glede prijave najdete v angleškem jeziku tudi

 

Vabilo_predstavniki občin

Infografika