VABILO za prijavo na razpis v okviru iniciative ECR (pomoč pri vzpostavitvi energetskih skupnosti)

EU RAZPIS: TEHNIČNA POMOČ ZA VZPOSTAVITEV ALI NADGRADNJO ENERGETSKIH SKUPNOSTI NA LOKALNEM NIVOJU

Kontakt:
info@energap.si
02 234 2360
031 334 376

Energetske skupnosti so v državah EU na zelo različnih stopnjah razvoja, od neformalnih skupin, ki šele začenjajo razmišljati o možnosti ustanovitve energetske skupnosti, do že vzpostavljenih pravnih oseb, ki potrebujejo le še en korak, da projekt čiste energije pripeljejo do konca.

Evropski iniciativi Energy Communities Repository (ECR) in Rural Energy Community Advisory Hub je Evropska Komisija zagnala z namenom, da ob upoštevanju različnih izhodišč v posameznih državah, pomagata pri pospešiti vzpostavitve energetskih skupnosti. Prva iniciativa se osredotoča na urbana območja, druga na ruralna, pri čemer se upošteva klasifikacija DEGURBA.

Energetsko podnebna agencija za Podravje - ENERGAP deluje v okviru iniciative Energy Community Repository kot kontaktna točka in nacionalni strokovnjak.

Tehnična pomoč v okviru iniciative ECR vključuje:

  • neposredno tehnično podporo s strani izbranih strokovnjakov
  • podporo v obliki spletnih seminarjev in spletne izmenjave izkušenj in učenja
  • podporo v obliki delavnic za krepitev zmogljivosti v nacionalnem jeziku
  • podporo v obliki na nivoju EU

Prijave za pridobitev tehnične pomoči v okviru iniciative ECR so odprte do 31. decembra 2022. Prijavni obrazec, ki časovno in vsebinsko ni zahteven, je na spletni strani iniciative dostopen tudi v slovenščini.

Vključuje kratko predstavitev osnovnih informacij o energetski skupnosti, stopnjo razvoja skupnosti, načinu upravljanja, potrebi po specifični pomoči. Na podlagi predloženih informacij se bodo prijave evalvirale z vidika primernosti za pridobitev pomoči kot tudi z vidika kompatibilnosti in sodelovanja z drugimi prijavitelji. Pri prijavi vam lahko pomaga tudi ENERGAP.

VEČ

Uporabne povezave:
Energy Communities Repository (ECR): https://energy-communities-repository.ec.europa.eu/index_en
Informacije v zvezi s pridobitvijo tehnične pomoči, pogoji in postopkom prijave v okviru ECR: https://energy-communities-repository.ec.europa.eu/support/technical-assistance_en
Rural Energy Community Advisory Hub: https://rural-energy-community-hub.ec.europa.eu/index_en