UPRAVLJANJE Z RABO ENERGIJE IN STROŠKI V JAVNEM SEKTORJU

V stavbah v lasti javnega sektorja se energija porablja za različne namene. Največ energije se porabi za ogrevanje, nato še za hlajenje in prezračevanje ter razsvetljavo (upošteva se površina stavbe), za pripravo tople vode ter pogon električnih naprav (odvisno od števila zaposlenih oz. uporabnikov).

Spremljanje rabe energije in stroškov v javnih objektih oz. energetsko knjigovodstvo

Za določitev izhodišč in ciljev zniževanja rabe energije je potrebno najprej poznati trenutno stanje. Spremljanje rabe energije in stroškov v javnih objektih daje povratne informacije o tem, koliko energije se porabi v stavbi.

Energetsko knjigovodstvo je sistem zbiranja in spremljanja podatkov o rabi energije v stavbi ali posameznem delu stavbe. Omogoča tudi oceno prihrankov, ki niso rezultat zunanjih vremenskih sprememb ali prenov, temveč rezultat spodbujanja uporabnikov za čim manjšo porabo energije (pravilno prezračevanje, pravočasno ugašanje luči in aparatov, redno vnašanje podatkov itd.).

Stroški energije so odvisni od porabljene količine in njene cene. V občini, ki ima v lasti številne objekte, energetsko knjigovodstvo omogoča lažjo primerjavo porabljene energije in stroškov med objekti in kako se spreminjajo skozi čas. Z rednim spremljanjem rabe energije lahko identificiramo nepričakovan porast rabe energije (odtekanje vode, neracionalno ogrevanje, okna ne tesnijo). Brez podatkov je praktično nemogoče vedeti, če ste dosegli zastavljen prihranek ali z novimi aparati res toliko privarčujete in ali je mogoče potrebno objekt prenoviti... Vse zabeležene podatke o rabi energije in njenih stroških je potrebno sporočati odgovornim za upravljanje javnih objektov. Z letnimi poročili in primerjalnimi grafi je lažje spremljati rabo in na podlagi teh uvest določene ukrepe za zmanjšanje le te. Podatki so osnova za ukrepanje in optimizacijo delovanja opreme, uporabiti jih je možno tudi kot podpora pri odločanju o investicijah. Več