SUBVENCIJE EKO SKLADA ZA OBČANE, PREJEMNIKE REDNE DENARNE SOCIALNE POMOČI

Energetska revščina se pojavlja v gospodinjstvih z nizkimi dohodki, ki zaradi socialne stiske ne morejo zagotavljati primerno toplega stanovanja in drugih energetskih storitev po sprejemljivi ceni. Energetska revščina najpogosteje prizadene najbolj ranljive skupine, kot so brezposelni, upokojenci in slabo plačani zaposleni.

Eko sklad občanom, prejemnikom redne denarne socialne pomoči, nudi subvencije za več ukrepov, ki bodo pripomogli k zmanjševanju energetske revščine in k zmanjšanju stroškov za energijo ter izboljšanju kvalitete bivanja:

 

  • 100 % subvencije za socialno šibke občane - Subvencioniranje ukrepov učinkovite rabe energije v 500 gospodinjstvih z nizkimi prihodki za reševanje energetske revščine – program ZERO500.
  • 100 % subvencije za zamenjavo kurilnih naprav.
  • 100 % subvencije pri obnovi večstanovanjske stavbe.
  • Brezplačni obisk energetskega svetovalca, v okviru mreže ENSVET, na domu z brezplačnim paketom naprav ter nasveti za manjšo rabo energije.

 

OPOZORILO: PRI VSEH VLOGAH JE POTREBNO PRILOŽIT POTRDILO O PREJEMANJU DENARNE SOCIALNE POMOČI.

 

Podrobnosti o subvencijah si preberite TUKAJ

PRIJAVNICA za brezplačni obisk energetskega svetovalca, v okviru mreže ensvet, na domu z brezplačnim paketom naprav ter nasveti za manjšo rabo energije

 

Več informacij o nepovratnih finančnih spodbudah Eko sklada:

https://www.ekosklad.si/prebivalstvo/pridobite-spodbudo/zmanjsevanje-energetske-revscine