ŠTUDIJSKA OBISKA v okviru projekta INTENSIFY

Energap je v mesecu oktobru 2020, v okviru evropskega projekta INTENSIFY, programa Interreg Europe organizirala dva spletna, virtualna študijska obiska.

 

PRVI ŠTUDIJSKI OBISK: Informativno izobraževalne kampanje za šole, vrtce in občane Mestne občine Maribor - https://youtu.be/pKxtWBGcn2k (v angleškem jeziku)

V video posnetku je predstavljeno delo Energetske Agencije za Podravje (Energap). Energap je informativno in izobraževalno središče Zgornjega Podravja, ki ima 15 letne izkušnje s področja informiranja in izobraževanja različnih ciljnih skupin na temo energije. Več

Predstavljene so naslednje teme:

  • Aktivnosti za otroke in učitelje
  • Aktivnosti za šolsko in vrtčevsko osebje  
  • Kampanje za občane


 

DRUGI ŠTUDIJSKI OBISK: Energetska prenova javno – zasebne stavbe z uporabo energetskega pogodbeništva ter sodelovanje s hišniki za energetske prihranke - https://youtu.be/GLwnZr4A6ck (v angleškem jeziku)

V video posnetku je predstavljeno sodelovanje Energap pri prenovi starega nakupovalnega središča v občini Radlje ob Dravi. Pri prenovi se je zaradi kompleksnosti in visokih stroškov renoviranja uporabilo energetsko pogodbeništvo. Več

Ob koncu posnetka pa si oglejte še sodelovanje Energap s hišniki na šolah in vrtcih v okviru spremljanja stanja porabe toplotne in električne energije. To sodelovanje je ključnega pomena pri ustvarjanju prihrankov energije.