Razpis za direktorja (m/ž) Energetske Agencije za Podravje - zavoda za trajnostno rabo energije

Skladno s 33., 34. in 35 členom Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 s spremembami), 19. členom Odloka o ustanovitvi zavoda Energetska agencija za Podravje (MUV št. 6/2006 in 22/2009) ter 18. in 19. členom Statuta zavoda Energetska agencija za Podravje - zavod za trajnostno rabo energije, objavlja Svet javnega zavoda Energetske agencije za Podravje  

 

razpis za imenovanje DIREKTORJA (m/ž) Energetske agencije za Podravje – zavoda za trajnostno rabo energije.

 

Rok za prijavo začne teči z dnem objave razpisa, od 4.3.2022. Kandidati/-ke naj pošljejo v 8 dneh od objave razpisa prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev na naslov:

Energetska agencija za Podravje – zavod za trajnostno rabo energije
Smetanova 31, 2000 Maribor
s pripisom: »Razpis za direktorja zavoda Energetska agencija za Podravje«


Več informacij o razpisu, razpisnih pogojih in dokazilih