PONOVNO ODPRTI JAVNI POZIV ZA NEPOVRATNE FINANČNE SPODBUDE OBČANOM ZA ENERGETSKO PRENOVO STAVB

Eko sklad je 23.5.2022 objavil nov javni poziv za nepovratne finančne spodbude občanom. Naložbe, ki so upravičene sofinanciranja, morajo biti izvedene od 1.3.2022 do 6 mesecev po objavi zaključka tega poziva.

Pri razpisu 99SUB-OB22 je vlogo možno oddati po elektronski poti brez varnega elektronskega podpisa.

Koliko subvencije je mogoče prejeti?

Spodbuda za zamenjavo stare kurilne naprave s toplotno črpalko ali kurilno napravo na biomaso znaša do 40 % oz. do 50 %, za ostale ukrepe do 20 % priznanih stroškov naložbe. V primeru izvedbe najmanj treh ukrepov hkrati je spodbuda višja, in sicer do 30 % priznanih stroškov naložbe.

Upravičeni ukrepi:

  • Vgradnja solarnega ogrevalnega sistema v stavbi;
  • Vgradnja kurilne naprave na lesno biomaso za centralno ogrevanje stavbe;
  • Vgradnja toplotne črpalke za centralno ogrevanje stavbe;
  • Zamenjava toplotne postaje ali vgradnja toplotne postaje za priklop na sistem daljinskega ogrevanja eno ali dvostanovanjske stavbe;
  • Vgradnja energijsko učinkovitih lesenih oken v starejši stavbi;
  • Toplotna izolacija fasade starejše eno ali dvostanovanjske stavbe;
  • Toplotna izolacija ravne strehe, poševne strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru/podstrešju v starejši stavbi;
  • Toplotna izolacija tal na terenu ali tal nad neogrevanim prostorom/kletjo v starejši eno ali dvostanovanjski stavbi;
  • Vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka v stavbi.

Več o samem razpisu in vlogi najdete na spletni strani Eko skalda.